Gentesting er fremtiden innen kreftbehandling

For å kunne gi kreftpasienter best mulig behandling, er Aleris blant de første sykehusene i landet som tilbyr gentesting: En test som kan finne nye behandlingsalternativer for den individuelle pasients krefttype.

Dr. Øystein Henske Flatebø foran Aleris skilt.