Skip to Content

Hudkreft

Det finnes i hovedsak tre typer hudkreft. Føflekkreft er den mest alvorlige – Aleris tilbyr immunterapi mot denne.

Den mest alvorlige formen for hudkreft er føflekkreft (malignt melanom).

Føflekkreft kan oppstå overalt på kroppen, i nyoppståtte så vel som i eldre føflekker. I enkelte tilfeller kan denne krefttypen også oppstå i slimhinner, lymfeknuter, øyne og under negler.

I 2015 fikk 2001 nye pasienter ondartet føflekkreft, og hvert år dør cirka 300 personer av denne sykdommen. Norge har en av verdens høyeste forekomster av føflekkreft, og dette er den nest hyppigste kreftformen i aldersgruppen 15-54 år.

Andre vanlige hudkrefttyper er basalcellekreft og plateepitelkreft, som ikke er like aggressive som føflekkreften. Disse oppstår i overhuden og sprer seg sjelden til andre organer.

Ved mistanke om hudkreft tilbyr Aleris klinisk vurdering av en erfaren hudlege, som ofte kan fjerne forandringen med én gang. I behov for ytterligere utredning kan Aleris tilby både ultralyd, CT og PET/CT ved radiologer som har spesialkompetanse på melanomutredning.

Vanlige symptomer på føflekkreft

 • Føflekker som endrer form eller farge
 • Føflekker som vokser
 • Føflekker som klør eller blør
 • Føflekker som har ujevn farge
 • Føflekker som har asymmetrisk form
 • Føflekker som har ujevn overgang til normal hud

Vanlige symptomer på basalcellekreft og plateepitelkreft

 • Sår i huden som blør lett og ikke gror
 • Rødlig hudfortykkelse med kløe/ubehag
 • Misfargede knuter i huden som vokser
 • Eksemliknende utslett med skorper som faller av og dannes på nytt

Utredning av hudkreft

Ved mistanke om hud-/føflekkreft gjøres følgende undersøkelser:

 • Klinisk undersøkelse
 • Dermatoskopi (mikroskopisk undersøkelse av hudforandringer)
 • Eventuell fjerning av hudforandringen
 • Ultralyd, CT og PET/CT (avansert bildeundersøkelse) ved behov

Pakkeforløp for hudkreft

Aleris tilbyr komplette utredningsforløp for de fleste kreftformer i tråd med pakkeforløpene ved de offentlige sykehusene. Vi har kort eller ingen ventetid. Les mer om pakkeforløp ved Aleris her.

Ved funn av metastaser (spredning) eller ved behov for videre behandling etter utredning ved Aleris, vil vi henvise deg videre til offentlig sykehus med all nødvendig dokumentasjon tilgjengelig.

Behandling av hudkreft

Ved hud-/føflekkreft er kirurgi, strålebehandling og cellegift de vanligste behandlingsformene – avhengig av hvilken krefttype og hvor framskreden den er.

Ved basalcellekreft kan man også behandle kreften ved frysing, krembehandling og lysbehandling.

Immunterapi ved føflekkreft

Ved føflekkreft kan det gis immunterapi, hvor man stimulerer kroppens eget immunforsvar til å ødelegge kreftcellene. Immunterapi tilbys ved Aleris, det kan du lese mer om her. Aleris Kreftsenter har, som eneste sykehus i Norge, et tilbud om behandling med en ny form for immunterapi (TVEC). Dette kan være aktuelt for pasienter med inoperable hud- eller lymfeknutemetastaser fra melanom.

Prognose og veien videre

Statistisk sett er det svært få som dør av basalcellekreft og plateepitelkreft – noen flere av føflekkreft, men også her er prognosene gode. Jo tidligere man oppdager og behandler kreften, dess bedre prognose har du.

Etter behandling skal de fleste hudkrefttyper kontrolleres, og bildediagnostikk er en naturlig del av utredning og oppfølging.

Ved føflekkreft av en viss størrelse sier internasjonale retningslinjer at man også bør gjøre PET/CT- og ultralydkontroller i ettertid. Dette fordi denne krefttypen kan spre seg til hvor som helst i kroppen, og den er svært vanskelig å oppdage med andre teknikker.

Hvor ofte du må gå til kontroll avgjøres individuelt.


Her får du utført denne tjenesten


Marius Normann

Marius Normann

Onkolog

Oslo


Back to top