Samarbeid mellom Aleris og OUS

Aleris Kreftsenter har inngått et samarbeid med avdeling for medisinsk biokjemi på Oslo universitetssykehus for å se om nye biomarkører kan være nyttige å følge under behandlingen.

Hensikten med studien er å undersøke om doseringen av immunterapi kan individualiseres bedre enn det gjøres i dag. På den måten kan trolig effekten optimaliseres, og samtidig kan kostnadene reduseres for den enkelte.

Vi vil måle konsentrasjonen av legemiddelet i blodet for å lære mer om hva som er riktig medikamentnivå. I dag doseres legemidlene enten i forhold til pasientens kroppsvekt eller med lik dose uansett vekt. Det ville trolig være et bedre utgangspunkt å se hvor mye av medikamentet som faktisk er tilgjengelig i blodet, og deretter dosere ut fra dette.

På avdeling for medisinsk biokjemi har man gjort medikamentmålinger på andre pasientgrupper siden 2013, og erfaringen er at slike målinger kan være nyttige.

Vi ønsker nå å se om dette også kan være nyttig for nye pasientgrupper. Prosjektet er godkjent av Regional komité for forskningsetikk.