Samarbeid mellom Aleris og OUS

Aleris Kreftsenter samarbeider med avdeling for medisinsk biokjemi på Oslo universitetssykehus for å se om nye biomarkører kan være nyttige å følge under behandlingen.

kreftutredning.jpg