Skip to Content

Brystkreft

Brystkreft er den hyppigste kreftformen blant kvinner i Norge. Hvert år påvises cirka 3000 nye tilfeller her i landet. Antallet har vært stigende gjennom mange år, og forekomsten stiger fra 30-årsalderen, med størst hyppighet hos kvinner over 60 år.

Hva er brystkreft?

Brystkreft er kreft som oppstår i brystvev. Både menn og kvinner har brystvev og kan få brystkreft. Brystkreft kan forekomme når celler i brystet begynner å vokse unormalt. Disse cellene danner en svulst. For å avgjøre om en kul i brystet er godartet eller ondartet er det nødvendig med mammografi og/eller ultralyd, samt en vevsprøve.

For at vi skal kunne kjenne en kul i brystet må den ha en viss størrelse, kuler som er mindre enn 1 cm er vanskelig å kjenne og oppdages som oftest ved mammografi eller ultralyd. Siden kvinner mellom 50 og 69 år blir innkalt til mammografi hvert annet år blir mange små kuler oppdaget her. For kvinner under 50, er det mer vanlig at de kjenner en kul selv.

 

Ønsker du å sjekke brystene selv?

Her er en guide på hvordan du sjekker brystene selv for kuler.

 

Symptomer på brystkreft:

 

 • Kul i brystet eller i armhulen

 • Hevelse i bryst eller armhule

 • Væske fra brystvorten

 • Inndragning eller søkk i huden på brystet

 • Inndragning av brystvorten

 • Eksem eller utslett på brystvorten

 • Rødme, varme eller hevelse i brystet

 • Hudfortykkelse eller appelsinhud på brystet

 • Fra overgangsalder: nylig oppstått smerte i brystene

 

Heldigvis er det gjort store fremskritt i behandlingen av brystkreft, og Norge er blant de landene som har best overlevelse for kvinner som får diagnosen brystkreft.

 

Faktorer som kan bidra til å øke risikoen for å utvikle brystkrefkreft:

 • Arvelighet
 • Overvekt
 • Alkoholkonsum
 • Tidlig første menstruasjon og sen overgangsalder – altså et høyt antall menstruasjonsperioder
 • Å ikke føde barn
 • Å føde barn først etter fylte 35 år
 • Tidligere strålebehandling mot brystkjertelen
 • Langvarig bruk av østrogentilskudd i forbindelse med overgangsalder

 

Faktorer som kan redusere risikoen for brystkreft er:

 • Å føde sitt første barn før fylte 25 år
 • Å føde flere barn
 • Å amme
 • Fysisk aktivitet

 

Den vanligste måten å oppdage brystkreft på er ved å kjenne en kul i brystet. Likevel har de fleste som er redde for at de har brystkreft, faktisk ikke sykdommen. Derfor er det viktig med rask avklaring.

 

Aleris tilbyr hele kjeden med brystkrefttredning, uten ventetid. 

 • Klinisk undersøkelse
 • Bildediagnostikk med ultralyd og mammografi
 • Vevsprøver
 • Eventuelt supplerende CT og MR av bryst

Les mer om trippeldiagnostikk her. Aleris kan utrede pasientene fullstendig, og deretter henvise til riktig behandlingsinstitusjon. På denne måten spares tid, og du kommer raskere til behandling.

 

Behandling av brystkreft

Behandlingen er avhengig av kreftens størrelse og utbredelse, og om svulsten er følsom for kjønnshormoner og om den er såkalt HER2-positiv. I tillegg har kvinnens alder og eventuelle andre sykdommer betydning for valg av behandling.

 

Les mer om behandling av brystkreft ved Aleris Kreftsenter:

Behandling av Her2-positiv brystkreft etter kirurgi

Tilleggsbehandling ved Her-2 positiv brystkreft

 

Som oftest er kirurgi hvor man fjerner deler av eller hele brystet den første delen av behandlingen for brystkreft. 90 prosent av kvinnene får også tilbud om etterbehandling. Denne kan bestå av strålebehandling, cellegift, antihormonbehandling og antistoffbehandling. Denne formen for etterbehandling reduserer risikoen for tilbakefall etter brystkreft.

Hos noen kvinner kan sykdommen ha spredt seg til andre organer på diagnosetidspunktet. Da kan sykdommen som regel ikke helbredes, men behandling kan bremse sykdommen i en kortere eller lengre periode, samt lindre symptomer, forbedre livskvaliteten og forlenge livet.

For brystkreft med spredning pågår det for tiden flere lovende studier som har vist god effekt i endel tilfeller hvor standard cellegift ikke fungerer godt nok. Aleris kan i enkelte tilfeller tilby immunterapi ved brystkreft med spredning.

 

Pasienterfaring: Er det skummelt, flaut eller vondt å ta mammografi?

Vi får være med pasient Anita på hennes første mammografi-undersøkelse

 

Prognose og veien videre

Ved brystkreft er prognosene gode. Om lag 90 prosent av de som får diagnosen er fortsatt i live etter fem år.

Flere og flere som opereres for brystkreft beholder brystet sitt, men i noen tilfeller må hele brystet fjernes. Disse kvinnene får da tilbud om rekonstruksjon av brystet – enten ved å sette inn proteser eller annet vev fra kroppen.

Om man ikke ønsker rekonstruksjon av brystet, er alternativet løse proteser, som kan legges inni BHen eller festes til huden.

Kvinner som er behandlet for brystkreft skal følges opp i ti år etter avsluttet behandling. Den første legeundersøkelsen skal være etter cirka seks måneder, deretter skal man kontrolleres årlig med mammografi eller MR. Dersom kvinnen er under 50 år, eller har tett kjertelvev, er også ultralyd aktuelt.

 

Ønsker du informasjon om kreftutredning på Aleris Kreftsenter kan du lese mer om det her

For informasjon om kreftbehandling på Aleris Kreftsenter kan du lese mer her

 

Ønsker du en kontroll av brystene?

Aleris tilbyr kontrollundersøkelser av brystene også i situasjoner hvor det ikke er mistanke om sykdom, men hvor kvinnen har annen indikasjon for å gjøre en kontroll. Eksempel på slik undersøkelse vi være kontroll etter tidligere behandling for brystkreft, eller kvinner med familiær belastning for brystkreft.


Slik sjekker du brystene dine

Selvsjekk bryst

Usikker på hvordan du foretar en selvsjekk av brystene? Under forklarer vi trinn for trinn hvordan du bør gå frem.

Trinnvis guide til selvsjekk >

- Jeg vant over brystkreften

- Jeg vant over brystkreften

- Jeg ønsker med min historie å formidle til alle mine medsøstre som har fått brystkreft at det er håp - og at mange blir friske!

Les Trines historie her >

3D-mammografi har gjort det enklere å oppdage brystkreft

3D-mammografi har gjort det enklere å oppdage brystkreft

For enkelte kvinner kan ny 3D-mammografi berge liv. Det forskes stadig på hvordan man kan oppdage flere tilfeller av brystkreft på et tidlig stadium, og en av de nyeste metodene på feltet kalles tomosyntese.

Les om den nye metoden >

Hvordan er det egentlig å ta en mammografi-undersøkelse?

Hvordan er det egentlig å ta en mammografi-undersøkelse?

Det kan være mange bekymringer knyttet til mammografi. Vi var med da Anita (46) tok sin aller første mammografi undersøkelse.

Vi var med Anita på hennes første mammografi >

Om Aleris Kreftsenter

Om Aleris Kreftsenter

Aleris Kreftsenter på Frogner i Oslo er Norges ledende private kreftsenter. Vi tilbyr kreftdiagnostikk og innovativ behandling, ofte lenge før det er tilgjengelig i det offentlige.

Les mer >


Back to top