Skip to Content

Om brystkreft

Den vanligste kreftformen blant kvinner er brystkreft. Takket være store fremskritt i behandlingen vil de fleste overleve.

De fleste som er redde for at de har brystkreft, har ikke sykdommen. Derfor er det så viktig å få en rask avklaring. Vi tilbyr brystdiagnostikk med kort ventetid.

Brystkreft er den hyppigste kreftformen blant kvinner i Norge. Hvert år påvises cirka 3000 nye tilfeller her i landet. Antallet har vært stigende gjennom mange år, og forekomsten stiger fra 30-årsalderen, med størst hyppighet hos kvinner over 60 år.

Heldigvis er det gjort store fremskritt i behandlingen av brystkreft, og Norge er blant de landene som har best overlevelse for kvinner som får diagnosen brystkreft.

Årsaken til brystkreft er ofte ukjent, men en rekke faktorer kan bidra til å øke risikoen for å utvikle kreftformen:

 • Arvelighet
 • Overvekt
 • Alkoholkonsum
 • Tidlig første menstruasjon og sen overgangsalder – altså et høyt antall menstruasjonsperioder
 • Å ikke føde barn
 • Å føde barn først etter fylte 35 år
 • Tidligere strålebehandling mot brystkjertelen
 • Langvarig bruk av østrogentilskudd i forbindelse med overgangsalder

Faktorer som kan redusere risikoen for brystkreft er:

 • Å føde sitt første barn før fylte 25 år
 • Å føde flere barn
 • Å amme
 • Fysisk aktivitet

Den vanligste måten å oppdage brystkreft på er ved å kjenne en kul i brystet. Likevel har de fleste som er redde for at de har brystkreft, faktisk ikke sykdommen. Derfor er det viktig med rask avklaring.

Gullstandarden for utredning av brystkreft er såkalt trippeldiagnostikk – altså klinisk undersøkelse, bildediagnostikk og vevsprøve ved behov. Aleris tilbyr hele kjeden med utredning, uten ventetid.

Vanlige symptomer

Symptomene under kan være tegn på kreft, men kan også være forårsaket av andre tilstander. Det er derfor viktig at man går til lege når man oppdager følgende:

 • Kul i brystet eller armhulen
 • Væske fra brystvorten
 • Inndragning eller søkk i huden på brystet
 • Inndragning av brystvorten
 • Rødme, varme eller hevelse i brystet
 • Hudfortykkelse eller appelsinhud på brystet
 • Fra overgangsalder: Nylig oppstått smerte i brystene

Utredning

Aleris kan tilby følgende undersøkelser i utredningen av brystkreft:

 • Klinisk undersøkelse
 • Bildediagnostikk med ultralyd og mammografi
 • Vevsprøver
 • Eventuelt supplerende CT og MR av bryst

Aleris kan utrede pasientene fullstendig, og deretter henvise til riktig behandlingsinstitusjon. På denne måten spares tid, og man kommer til behandling raskere.

Pakkeforløp for brystkreft

Aleris tilbyr komplette utredningsforløp for de fleste kreftformer i tråd med pakkeforløpene ved de offentlige sykehusene. Vi har kort eller ingen ventetid. Les mer om pakkeforløp ved Aleris her.

Behandling

Behandlingen av brystkreft er avhengig av kreftens størrelse og utbredelse, og om svulsten er følsom for kjønnshormoner og om den er såkalt HER2-positiv. I tillegg har kvinnens alder og eventuelle andre sykdommer betydning for valg av behandling.

Som oftest er kirurgi hvor man fjerner deler av eller hele brystet den første delen av behandlingen for brystkreft. 90 prosent av kvinnene får også tilbud om etterbehandling. Denne kan bestå av strålebehandling, cellegift, antihormonbehandling og antistoffbehandling. Denne formen for etterbehandling reduserer risikoen for tilbakefall etter brystkreft.

Hos noen kvinner kan sykdommen ha spredt seg til andre organer på diagnosetidspunktet. Da kan sykdommen som regel ikke helbredes, men behandling kan bremse sykdommen i en kortere eller lengre periode, samt lindre symptomer, forbedre livskvaliteten og forlenge livet.

For brystkreft med spredning pågår det for tiden flere lovende studier som har vist god effekt i endel tilfeller hvor standard cellegift ikke fungerer godt nok. Aleris kan i enkelte tilfeller tilby immunterapi ved brystkreft med spredning.

Prognose og veien videre

Ved brystkreft er prognosene gode. Om lag 90 prosent av de som får diagnosen er fortsatt i live etter fem år.

Flere og flere som opereres for brystkreft beholder brystet sitt, men i noen tilfeller må hele brystet fjernes. Disse kvinnene får da tilbud om rekonstruksjon av brystet – enten ved å sette inn proteser eller annet vev fra kroppen.

Om man ikke ønsker rekonstruksjon av brystet, er alternativet løse proteser, som kan legges inni BH’en eller festes til huden.

Kvinner som er behandlet for brystkreft skal følges opp i ti år etter avsluttet behandling. Den første legeundersøkelsen skal være etter cirka seks måneder, deretter skal man kontrolleres årlig med mammografi eller MR. Dersom kvinnen er under 50 år, eller har tett kjertelvev, er også ultralyd aktuelt.

Ønsker du en kontroll?

Aleris tilbyr kontrollundersøkelser av brystene også i situasjoner hvor det ikke er mistanke om sykdom, men hvor kvinnen har annen indikasjon for å gjøre en kontroll. Eksempel på slik undersøkelse vi være kontroll etter tidligere behandling for brystkreft, eller kvinner med familiær belastning for brystkreft.

Jeg ønsker mer informasjon


Finn din nærmeste avdeling

Aleris Kreftsenter

Frederik Stangs gate 11-13
0264 Oslo

Tlf. 22 54 11 88


Gunnar Kullmann Radiolog

Oslo

Les mer
Marius Normann Onkolog

Oslo

Les mer
Ulrika Ekseth Radiolog

Oslo

Les mer
Joanna Majak Gundersen Spesialist i bryst- og endokrinkirurgi

Oslo

Les mer
Mariam Löfwander Spesialist i bryst-og endokrinkirurgi

Oslo

Les mer
Geir R. Ulimoen Radiolog

Oslo

Les mer


Brystkreft er den vanligste kreftformen hos kvinner. Derfor er det så viktig å få en rask avklaring.

Vevsprøve

Histologi/Cytologi

Legen kan som regel kun avgjøre om en kul er godartet eller ondartet ved å undersøke kulen i et mikroskop.

Back to top