Skip to Content

Kul i brystet

De fleste som er redde for at de har brystkreft, har ikke sykdommen.
Etter vurdering hos våre leger kan du få tatt alle undersøkelser på en og samme dag, slik at du får rask avklaring. Du får svar samme dag av spesialister med topp ekspertise på feltet.

For å avgjøre om en kul er godartet eller ondartet er det nødvendig med mammografi og/eller ultralyd, samt en vevsprøve. 

For at man skal kunne kjenne en kul i brystet må den ha en viss størrelse, kuler som er mindre en 1 cm er vanskelig å kjenne og oppdages som oftest ved mammografi eller ultralyd. Siden kvinner mellom 50 og 69 år blir innkalt til mammografi hvert annet år blir mange små kuler oppdaget her. For kvinner under 50, er det mer vanlig at de kjenner en kul selv. 

Når en kvinne finner en kul i brystet trenger ikke dette å bety at det foreligger kreft. Det er ikke mulig å skille mellom en godartet og en ondartet kul bare ved å kjenne på brystene, men de aller fleste kuler som oppdages er godartede. Siden brystvevet består av fettvev, kjertelvev og bindevev og forandrer seg avhengig av hvor i syklus kvinnen er og kvinnens alder, kan kuler skyldes alt fra vanncyster, fettkuler og betennelser, til tette melkekjertler eller melkeganger.

Dersom en kul eller en forandring i brystet har dukket opp uten en åpenbar årsak er det viktig at man går til lege slik at det kan slås fast om kulen er godartet og ufarlig eller ondartet. 

Vi utfører trippeldiagnostikk i Oslo (Frogner), Lillesand, Trondheim og Tromsø.


Kul i brystet?

Klinisk undersøkelse av brystene
Denne undersøkelsen gjøres på kvinner hvor det er mistanke om sykdom i brystene. Det settes av tid til mammografi, ultralyd av brystene og vevsprøver. Legen vil vurdere hva som er nødvendig å gjøre. Undersøkelsen inkluderer konsultasjon hos kreftlege hvis ondartet svulst mistenkes. 


Ønsker du en kontroll?

Kontrollundersøkelse av brystene
Denne undersøkelsen gjøres på kvinner hvor det ikke er mistanke om sykdom i brystene, men hvor kvinnen har annen indikasjon på å gjøre en kontroll. Eksempel på slik undersøkelse vil være kontroll etter tidligere behandling for brystkreft, eller kvinner med familiær belastning for brystkreft.

Les om symptomer på brystkreft


Finn din nærmeste avdeling


Gunnar Kullmann

Gunnar Kullmann

Radiolog

Oslo

Marius Normann

Marius Normann

Onkolog

Oslo

Ulrika Ekseth

Ulrika Ekseth

Radiolog

Oslo

Joanna Majak Gundersen

Joanna Majak Gundersen

Spesialist i bryst- og endokrinkirurgi

Oslo

Mariam Löfwander

Mariam Löfwander

Spesialist i bryst-og endokrinkirurgi

Oslo

Geir R. Ulimoen

Geir R. Ulimoen

Radiolog

OsloBack to top