Behandling av brystkreft

Hvordan man behandler brystkreft er avhengig av kreftens størrelse og utbredelse, om svulsten er følsom for kjønnshormoner og om den er såkalt HER2-positiv. I tillegg har kvinnens alder og eventuelle andre sykdommer betydning for valg av behandling.

Som oftest er kirurgi hvor man fjerner deler av brystet eller hele brystet den første delen av behandlingen for brystkreft. 90% av kvinnene får også tilbud om etterbehandling. Etterbehandlingen kan bestå av strålebehandling, kjemoterapi, antihormonbehandling og antistoff- behandling. Denne formen for etterbehandling reduserer risikoen for tilbakefall etter brystkreft.

Nyhet: Ny behandling halverer risikoen for tilbakefall hos kvinner med brystkreft

Aleris tilbyr nå en ny behandling til kvinner med HER2-positiv tidlig brystkreft med resterende tumor etter neoadjuvant behandling.

 

Behandling av brystkreft med spredning

Hos noen kvinner kan sykdommen ha spredt seg til andre deler av kroppen på diagnosetidspunktet. Brystkreft som har spredt seg til andre organer kan som regel ikke helbredes, men behandling kan bremse sykdommen i en kortere eller lengre periode. Behandling kan lindre symptomer, forbedre livskvaliteten samt forlenge livet. Når en kreftsykdom har spredt seg kaller man det for metastaser. Spredningen kan foregå ved at kreftceller vokser inn i blod- og lymfebaner og på den måten sprer seg fra organet der kreften har oppstått.

Behandling av brystkreft med immunterapi

Ved trippel negativ mammacancer med spredning  (Estrogen-, progesteron- og HER-negativ cancer) kan immunterapi  ha en effekt. Les mer om immunterapi ved Aleris Kreftsenter her 

 

Cellegift 

Cellegift eller kjemoterapi er en brystkreft  behandling med stoffer som stopper celledeling. Kjemoterapi påvirker ikke bare kreftceller, men også alle friske celler i kroppen. Det er denne påvirkningen som er årsak til bivirkninger som kvalme, hårtap, problemer med slimhinner og lave blodverdier. De fleste bivirkninger er forbigående og blir helt borte når behandlingen avsluttes. Effekten av kjemoterapien er den samme, uansett om man har bivirkninger eller ei.

Prognose

Overlevelsen for pasienter med kreft i Norge har økt de senere år. Dette gjelder også brystkreft. Forbedringen i langtidsoverlevelsen for pasienter som får brystkreft- diagnosen skyldes både forbedret behandling og screening-programmet for brystkreft.

I tidsrommet fra 2003-2007 til tidsrommet 2008-2012 har den estimerte relative overlevelsen for kvinner med brystkreft økt fra 87 % til 89 %.