Skip to Content

Aleris Røntgen Lillestrøm

Spør oss om time på dagen!

Online booking

 

Nytt tilbud!

Vi kan nå tilby ultralydveiledet finnålscytologi av thyroidea (skjoldbruskkjertelen). Dette er en metode med høy sensitivitet og spesifisitet ved utredning av benigne og maligne svulster i skjoldbruskkjertelen. Du kan lese mer om kreft i skjoldbruskkjertelen på nettsidene til Aleris Kreftsenter.

 

Time på dagen til røntgen

Hvis du ønsker å betale for undersøkelsen selv, kan vi tilby time på dagen til de fleste undersøkelser. Som en hovedregel vil din henviser får svar i løpet av to virkedager på rutineundersøkelser. 

Alle henvisninger til røntgen kan brukes hos oss, selv om det ikke står Aleris på selve henvisningen. Du står fritt til å velge hvor du vil ta røntgenundersøkelsen.

Trenger du mer informasjon om våre røntgentjenester? Her finner du nyttig informasjon om våre røntgentjenester.

 

Offentlig avtale

Vi har refusjonsavtale med det offentlige på en rekke undersøkelser. Det betyr at du kan bestille time hos oss, og kun betale vanlig offentlig egenandel på 250 kr. Henvisninger blir alltid vurdert ut ifra medisinsk alvorlighetsgrad og kliniske opplysninger fra din lege.

 

Samarbeid med Aleris Strømmen

I Aleris ønsker vi å tilby våre pasienter et helhetlig og sømløst forløp fra diagnostikk til behandling, når det er behov for det. Vi har derfor et tett samarbeid med Aleris Medisinske senter Strømmen, som har spesialister innen en rekke fagfelt. Aleris Strømmen har svært korte ventetider for konsultasjon hos blant annet allmennlege, hudlege, hjertespesialist og urolog.

 

Erfarent og serviceinnstilt helsepersonell

Våre erfarne radiologer og radiografer garanterer at både selve undersøkelsene og tolkningen av disse utføres på beste vis.

 

 

 


Back to top