Lørdagsåpent i Oslo

lordagsapent_oslo.jpg

Vi ønsker å gjøre det enklest mulig for våre pasienter. Så nå har vi begynt med lørdagsåpent! Hos Aleris kommer du direkte til legespesialist. Vi har kort ventetid og du trenger ikke henvisning.