Publikasjoner om barnevern

Ny rapport: Bak tallene - Utviklingstrekk i årsaksbildet i barnevernet i Norge

For å kunne gi barn og unge riktig hjelp, må vi innrette tiltaksapparatet etter behovet. Behovet avhenger av de ulike årsakene til at barn og unge trenger hjelp av barnevernet.I denne rapporten, Bak tallene, har derfor vi sett på Statistisk sentralbyrås (SSB) oversikt over årsaker til at nye barn som kom inn i barnevernet og fikk barnevernstiltak i årene 2008-2011. Les mer (PDF)

Barnevernsrapporten - Barnevernet sett med brukernes øyne

I denne rapporten har vi snakket med 23 unge voksne som selv har vært under barnevernets omsorg i oppveksten. Alle har erfaring fra både offentlig og privat barnevern. De forteller sine historier, synspunkter og erfaringer fra det å måtte flytte bort fra sin egen familie som barn. Deres historier er selvsagt ikke felles for alle som har vært innom barnevernet. Men mange både i og utenfor barnevernet vil kunne kjenne seg igjen i mye av det de forteller. Om at de ønsker stabilitet og trygge voksne omsorgspersoner som passer på dem, som bryr seg om dem og som setter grenser for dem. Les mer (PDF)

Barnevernet i 2030 - Om barnevernets samlede ressursbehov på lengre sikt

Dette illustrerer hva som kan vente i 2030 dersom de siste årenes økning fortsetter, og vi bruker barnevernsressursene på samme måte som i dag. Og foreslå løsninger på hvordan vi bør møte utfordringene som venter. Les mer (PDF)

Bekymringsmelding for barnevernet - Utfordringer og løsninger for barnevernssituasjonen i Norge

Vi mener barnevernet i dag drives etter et regnestykke som ikke går opp. Hvis ikke noe gjøres, risikerer systemet å bli så overbelastet at man ikke lenger klarer å ivareta oppgaven det er å drive et godt barnevern i Norge. Les mer (PDF) 

Rettighetserklæring til barna

Vi i Aleris Ungplan & BOI har utviklet vår egen 10-punkts rettighetserklæring slik at barn og unge som kommer til oss vet nøyaktig hva de kan vente, hva de skal slippe og hva de kan forvente. Erklæringen vår skal sikre at alle som kommer i kontakt med oss kan være trygge på at de møter høy kvalitet i alle ledd, samt at de skal kunne ha enkle punkter å forholde seg til dersom de skulle noe å utsette på vår behandling av dem. Vi ønsker at flere skal ta utfordringen og slutte seg til våre rettigheter for vanskeligstilte barn og ungdom! Les mer (PDF)

Kontakt oss

Erik Sandøy
Adm.dir, Aleris Ungplan & BOI
Tlf: 975 99 250
E-post: erik.sandoy@aleris.no

Til toppen av siden