Utvidet tilbud innen urologi

I tilknytning til vårt sykehus på Frogner i Oslo har vi et eget urologisk senter som samarbeider tett med vårt kreftsenter og vår svært velutstyrte radiologi-avdeling.

Urologene ved Aleris har lang erfaring i å utrede og behandle blant annet vannlatingsbesvær, prostataplager, blod i urinen, urinveisinfeksjoner og kreft i prostata og urinveier.

Urolog Espen Kvan har tidligere vært seksjonsoverlege ved Urologisk seksjon på Drammen sykehus.

– Det å jobbe med urologi var jo før enklere å gjøre på egenhånd. Da kunne du lukke deg inne på kontoret og fikse det meste med ”kniv og gaffel”. I dag er det sånn at du trenger avansert utstyr og flinke fagfolk fra flere disipliner rundt deg for å gjøre en optimal jobb med pasientene. Her på Aleris har vi et stort team som er kjempeflinke på alle nivåer, og i ledelsen er det en vilje til å skaffe bra utstyr som setter oss i stand til å gjøre en god jobb med pasientene våre, sier urolog Espen Kvan.

Kvan mener umiddelbar nærhet til Aleris Sykehus og Røntgen på Frogner gjør at pasientene kan få et fullverdig tilbud med god logistikk.

– I diagnostikken er vi avhengige av tilgang til røntgenutstyr, og det er en stor fordel for pasientene, særlig de som kommer langveisfra, at vi har et topp moderne røntgensenter rett i nærheten. Vi kan arrangere det slik at pasienten kan ta en MR-undersøkelse på formiddagen, og komme til oss når bildene er tolket etter omkring to timer, sier han.

Nytt utredningsutstyr for prostatakreft

Aleris satser særlig på utredning av prostatakreft, og at denne utredningen foregår i samsvar med de offentlig definerte pakkeforløpene for kreft.

Det urologiske senteret har derfor i samarbeid med Aleris Kreftsenter en komplett utredning for prostatakreft.

Urolog Kvan er svært fornøyd med det nye, topp moderne utstyret og mulighetene det gir. Aleris har et tverrfaglig team som spesialiserer seg på prostatakreft.

– Prostatakreft diagnostiseres ved hjelp av en vevsprøve, kalt biopsi. Hos Aleris utredes alle pasienter med MR-undersøkelse av prostata, etterfulgt av en MR-veiledet biopsi. Ved hjelp av et avansert computerbasert system kalt KOELIS, fusjoneres disse MR-bildene med 3-dimensjonal ultralyd under biopsitakingen. Dette er for å være sikre på at vevsprøvene tas med høyest mulig nøyaktig i de områdene i kjertelen som ble utpekt på MR-bildene, forklarer Kvan.

En korrekt diagnose er en forutsetning for riktig valg av behandling.

– Behandling av prostatakreft kan gi en del bivirkninger. Derfor er vi svært opptatte av å tilby ”aktiv overvåking” til de som har lite aggressiv kreftsykdom.

Aleris er den eneste private aktøren i Norge som har tilgang til denne typen målrettede prostatabiopsier.

Samarbeid med høyspesialisert klinikk i Hamburg

Aleris henviser mange pasienter til behandling i det offentlige, men har også et behandlingssamarbeid med den anerkjente Martiniklinikken i Tyskland. Martiniklinikken er en høyspesialisert klinikk for behandling av prostatakreft, og er verdensledende på dette feltet. Kirurgene der driver kun med prostataoperasjoner, og forekomsten av bivirkninger etter operasjon er svært lav der sammenlignet med andre sykehus.

– Pasientene utredes her hos oss, opereres ved Martiniklinikken, og kommer tilbake hit for oppfølging. Det er en skreddersydd prosess, og pasientene som har vært gjennom dette forløpet hittil har vært svært fornøyde, forklarer Kvan.

Ønsker så bredt tilbud som mulig

I tillegg til prostatakreft favner tilbudet ved det urologiske senteret også utredning og behandling av vannlatingsplager, blod i urinen, urinveisinfeksjoner, tranghet i urinrøret, samt undersøkelser rundt hvordan blæren tømmes, såkalt urodynamikk. Man kan også få utført småkirurgi som sterilisering og operasjon av trang forhud.

– Vi ønsker at tilbudet vårt skal være så komplett som mulig, men hovedgeskjeften vår er kreftutredning og vannlatingsplager, forteller Kvan.

Spesialsykepleier Kvaslerud bistår pasientene med opplæring og veiledning i forhold til erektil dysfunksjon, selvkateterisering, bekkenbunnstrening og plager med urinlekkasje.


Legger vekt på å bruke god tid på pasientene

Ifølge Kvan er veldig mange menn usikre når de kommer til konsultasjon hos urolog, derfor prøver han å skape en god atmosfære rundt det som for mange er en krevende prosess.

– Vi setter av god tid slik at vi kan svare på alle spørsmål pasienten måtte ha, i tillegg til at vi forklarer nøye hva vi gjør under undersøkelsene, og hva som er hensikten med det.


God pågang

– De siste årene har det nok blitt en økt bevissthet rundt prostatakreft. Flere kjente personer har stått frem og frontet sykdommen i media. Dette er veldig positivt. Det virker som at folk begynner å skjønne at prostatakreft ikke bare er en gammelmannssykdom, men at det kan ramme yngre mennesker også. Heldigvis har medisinen kommet langt, og med tidlig og riktig diagnose er livsutsiktene gode for de fleste som får denne sykdommen, avslutter Kvan.