Skip to Content

Urologiske undersøkelser

Før vi kan stille en endelig diagnose er det ofte behov for en rekke undersøkelser. Dette gjelder ikke minst når det er snakk om vannlatingsforstyrrelser. På denne siden kan du lese litt om de vanliste undersøkelsene vi utfører i forbindelse med en konsultasjon hos urologen.

Våre spesialister har moderne utstyr tilgjengelig for undersøkelse av prostata, testikler, blære- og vannlatingsforstyrrelser.

Ved våre røntgenavdelinger kan vi tilby bildediagnostiske undersøkelser med røntgen, ultralyd, MR, CT og PET/CT (PET/CT kun på Frogner i Oslo).

Kontakt oss:

Frogner (Oslo), tlf: 22 54 10 00
Drammen, tlf: 32 21 11 00
Colosseum Stavanger, tlf: 51 91 19 60
Solsiden (Trondheim), tlf: 73 87 20 00
Agder (Lillesand), tlf: 38 04 99 20
Strømmen, tlf: 63 80 03 30

 

Kikkertundersøkelse av blæren

En cystoskopi er en kikkertundersøkelse av blæren og urinrøret, og brukes til å avdekke sykelige forandringer i disse. Den vil derfor alltid anvendes hvis de har blod i urinen eller hyppige urinveisinfeksjoner.

Først og fremst undersøker urologen urinledernes åpning til blæren for å se om lukkemekanismen fungerer, og om det rytmisk pumpes urin ut fra den.

Deretter undersøkes blærens slimhinne for polypper, utposninger, fortykkelser, svulster, sår eller stendannelser. Slimhinnen vurderes også som helhet, om den er irritert eller blek, eller om det er belegninger. Til slutt studeres overgangen til urinrøret nøye. Undersøkelsen utføres normalt i lokalbedøvelse med et såkalt cystoskop.

Ved avdelingen på Frogner får du konsultasjon og cystoskopi til pakkepris kr 3 990,-

 

Hva er et cystoskop?

Et cystoskop er en cirka 25 cm lang, tynn, fleksibel kikkert med egen lyskilde på spissen. Gjennom en ekstra kanal kan det, samtidig med at undersøkelsen foregår, sprøytes saltvann inn i blæren, så den utfoldes.

Cystoskopet kan også brukes operativt til å ta vevsprøver, fjerne polypper og blæresten eller anlegge kateter i urinlederne. En slik bruk av cystoskopet krever som oftest full bedøvelse.

 

Ultralyd av prostata

I forbindelse med undersøkelse av vannlatingsproblemer hos menn er det ofte nødvendig å foreta en ultralydscanning av prostata.

Undersøkelsen kan dels vise hvor stor prostata er, dels kan man se om det er unormale områder i prostata som kan gi mistanke om prostatakreft. Ved mistanke om kreft, følger vi opp med en MR-undersøkelse av prostata.

 

MR av prostata og KOELIS-biopsi

MR av prostata er den mest nøyaktige metoden for å undersøke forholdene inne i prostatakjertelen. Tradisjonelt har man i Norge utredet prostatakreft med såkalte "blinde" biopsier. Det vil si at man tar vevsprøvene i prostata i et fastsatt mønster, uten en forutgående MR- undersøkelse.

På Aleris tar vi MR av prostata i forkant av vevsprøvene, slik at vi vet nøyaktig hvor eventuelle kreftforandringer er lokalisert. Vi bruker et avansert computerbasert system (Koelis Urostation) under biopsitakingen, der MR-bildene fusjoneres med tredimensjonal ultralyd for å sikre at vevsprøvene tas der hvor sjansen for å finne kreftceller er størst. Om vi påviser kreftceller anbefaler vi ofte en utvidet MR-undersøkelse for å vurdere eventuell spredning til lymfeknuter eller skjelett. 

 

Undersøkelse av blæretømming – uroflowmetri

En uroflowmetri er en undersøkelse av din blæretømming, som gir et samlet inntrykk av din blæres funksjonsevne.

 

En uroflowmetri måler:

 • Hvor mye urin du kan ha i blæren før du får vannlatingstrang
 • Hvor lang tid det tar å tømme blæren, og hvor mye kraft det er i urinstrålen
 • Om blæren kan tømmes fullstendig

I grove trekk kan man si at jo hurtigere blæren kan tømmes, jo bedre er funksjonen av blæremuskulaturen og blærens avløp.

 

Hvordan foregår undersøkelsen?

Du later vannet i en trakt. I trakten sitter et måleapparat som registrerer urinstrålens hastighet og urinmengden. Dette tegnes opp på en papirstrimmel. Etter vannlatingen ultralydscannes blæren for å konstatere om den er tom eller ikke.

 

Urodynamisk undersøkelse - cystometri

En urodynamisk undersøkelse - også kalt cystometri - kan hjelpe til å avgjøre om vannlatingsproblemene dine skyldes prostataproblemer eller problemer med blæremuskulaturen.

Hvis menn får vannlatingsbesvær i form av hyppig vannlating eller ufrivillig vannlating skyldes det ofte forstørret prostata, men det kan også skyldes en ustabil funksjon i blærevæggens muskulatur. En cystometri kan bidra til å kartlegge dette.

 

Hva er en urodynamisk undersøkelse?

En urodynamisk undersøkelse er en undersøkelse av de nedre urinveiene - blæren og urinrøret. Formålet er å måle:

 • Trykket i blæren under oppfylling og i forbindelse med blæretømning
 • Hvor mye blæren kan romme
 • Kraften på strålen ved vannlatingen
 • Hvor mye urin som er igjen i blæren etter vannlating

 

Hvordan foregår undersøkelsen?

Undersøkelsen varer ca. 1 time. Du ligger på ryggen på en undersøkelsesbenk. Før undersøkelsen blir du vasket nedentil, og sykepleieren sprøyter en lokalbedøvende krem inn i urinrøret med en myk plastsprøyte.

Du får lagt et lite kateter opp i blæren og et kateter i endetarmen. Katetrene er forbundet med en trykkmåler, som løpende registrerer trykkendringene i blæren under oppfylling og i forbindelse med blæretømning. Gjennom kateteret fylles blæren langsomt opp med saltvann til du føler vannlatingstrang.

 

Du skal under undersøkelsen fortelle når du:

 • Har svak vannlatingstrang
 • Har normal vannlatingstrang
 • Ikke kan holde deg lengre
 • Undersøkelsen avsluttes med at du later vannet i en trakt, mens kateteret ennå er i blæren. Offentlig avtale innen urologi

Offentlig avtale innen urologi

Ved flere av våre sykehus har vi offentlig avtale innen urologi.

Les mer >

Ny metode letter vannlatingsplager hos menn

Forstørret prostata: Ny metode letter vannlatingsplager

Kjenner du på noen av symptomene i denne saken, bør du sjekke deg.

Les mer >

Prostatakreft

Symptomer på prostatakreft

Prostatakreft er som regel symptomfri, men kan gi opphav til vannlatingsproblemer, impotens, blod i urinen, samt bekken-, hofte og ryggsmerter.

Les mer >

Priser sykehus

Priser sykehus

Prisene gjelder fra 1.februar 2019. Aleris dekker et bredt tilbud av fagområder, og vi kan ofte tilpasse løsninger basert på individuelle behov.

Se priser >

Utvidet tilbud innen urologi

Utvidet tilbud innen urologi

I tilknytning til vårt sykehus på Frogner i Oslo har vi et eget urologisk senter som samarbeider tett med vårt kreftsenter og vår svært velutstyrte radiologi-avdeling.

Les mer >

Timebestilling urolog

På denne siden kan du bestille time hos urolog via vårt kontaktskjema.

Les mer >


Espen Kvan

Urolog

Oslo

Sevat Løkensgard Molven

Urolog

Oslo
Drammen

Ingrid Høye

Urolog

Trondheim

Dag Halvorsen

Urolog

Trondheim

Per Christensen

Urolog

Agder

Jeg ønsker å bestille time hos urolog

Fyll inn dine opplysninger så tar vi kontakt.


Back to top