Skip to Content

Urodynamisk undersøkelse

En urodynamisk undersøkelse måler hvordan blæren oppfører seg når den lagrer og tømmer urin. Denne undersøkelsen forutsetter at du kan starte og gjennomføre en vannlating på normal måte.

Undersøkelsen går ut på å måle kraften på urinstrålen, hvor lang tid det tar å tømme blæra og hvor stor kapasitet blæra har. Etter vannlatingen måles det for eventuell resturin. Dette er en særdeles viktig undersøkelse for å forstå tilstanden som ligger til grunn for pasientens symptom. Når pasienten er nødvendig kartlagt og korrekt diagnose er stilt kan man trygt anbefale videre behandling.

I lagringsfasen måles blæretrykket kontinuerlig mens blæren fylles. Dette gir informasjon om:

 a) blærens sensoriske funksjon (hvilke signaler du får fra blæren mens den fylles)

 b) blærens compliance (uttrykk for blærens ettergivelighet)

 c) forekomsten av spontane og ukontrollerte kontraksjoner i blæremuskelen. Dette kan tyde på overaktivitet.

I tømmefasen er det primært to ting vi ser etter:

a) Finnes det hinder i avløpet? Dette kan f.eks være en sammenvoksing i urinrøret, en lukkemuskel som ikke åpner seg synergisk med sammentrekning i blæremuskelen, eller det kan være en forstørret prostata.

b) Er det nedsatt muskelkraft i blæremuskelen? Den kan av ulike årsaker ha blitt svekket og får ikke til å trekke seg sammen slik at du kan oppnå rask og fullstendig blæretømming.

Jeg ønsker time hos urolog


Finn din nærmeste avdeling

Aleris Sykehus og Røntgen Frogner

Frederik Stangs gate 11-13
0264 Oslo

Tlf. Sykehus 22 54 10 00

Tlf. Røntgen 22 43 43 43Stressinkontinens, også kalt anstrengelsesinkontinens, er den vanligste formen for urinlekkasje. Mange vil ha godt utbytte av en konsultasjon hos uroterapeut.

Uracyst

Behandling av kronisk blærebetennelse

Kronisk blærebetennelse, også kalt PBS er en betennelse i blæra som ikke kommer fra bakterier, men en irritasjon i selve blæreveggen.

Vår uroterapeut gir opplæring i bruk av kateter, og kan også bytte permanente kateter. Tilbudet er tilgjengelig ved Aleris Frogner.

Uroterapi

Ved Aleris på Frogner

Uroterapeuter utreder og behandler personer med urinlekkasje eller andre funksjonsforstyrrelser i urinveiene.

Back to top