Skip to Content

Behandling av kronisk blærebetennelse

Kronisk blærebetennelse, også kalt PBS (painful bladder syndrome) er en betennelse i blæra som ikke kommer fra bakterier, men en irritasjon i selve blæreveggen.

Kronisk blærebetennelse kan oppstå fordi det beskyttende laget (GAG-laget) på overflaten av blæreslimhinnen av ulike grunner blir svekket. Dette kan medføre at avfallsstoffene i urinen kommer i direkte kontakt med de mer dyptliggende lagene av blæreveggen, noe som kan utløse sterke smerter i blære og underliv, behov for hyppig vannlating samt betennelseslignende tilstander i blæren. Plagene har en tendens til å komme og gå med varierende intensitet.

Vi regner med at i Norge har ca 10-30 personer pr 100.000 denne tilstanden, og ca 90% er kvinner. Gjennomsnittsalder ved debut er 30-40 år.

Vanlig behandling av tilstanden er 6 ukentlige instillasjoner av 20 ml Uracyst etterfulgt av 6 månedlige vedlikeholdsbehandlinger med samme dose. Uracyst inneholder et stoff som reparerer og erstatter beskyttelseslaget i blæren.

Diagnosen og behandling med Uracyst forutsetter at man har utelukket andre sykdommer som kan gi liknende plager.

Jeg ønsker time hos urolog


Finn din nærmeste avdeling

Aleris Sykehus og Røntgen Frogner

Frederik Stangs gate 11-13
0264 Oslo

Tlf. Sykehus 22 54 10 00

Tlf. Røntgen 22 43 43 43Stressinkontinens, også kalt anstrengelsesinkontinens, er den vanligste formen for urinlekkasje. Mange vil ha godt utbytte av en konsultasjon hos uroterapeut.

Undersøkelsen går ut på å måle kraften på urinstrålen, hvor lang tid det tar å tømme blæra og hvor stor kapasitet blæra har. Etter vannlatingen måles det for eventuell resturin. Dette er en særdeles viktig undersøkelse for å forstå tilstanden som ligger til grunn for pasientens symptom. Når pasienten er nødvendig kartlagt og korrekt diagnose er stilt kan man trygt anbefale videre behandling.

Vår uroterapeut gir opplæring i bruk av kateter, og kan også bytte permanente kateter. Tilbudet er tilgjengelig ved Aleris Frogner.

Uroterapi

Ved Aleris på Frogner

Uroterapeuter utreder og behandler personer med urinlekkasje eller andre funksjonsforstyrrelser i urinveiene.

Back to top