Skip to Content

Behandling av kronisk blærebetennelse

Kronisk blærebetennelse, også kalt PBS (painful bladder syndrome) er en betennelse i blæra som ikke kommer fra bakterier, men en irritasjon i selve blæreveggen.

Kronisk blærebetennelse kan oppstå fordi det beskyttende laget (GAG-laget) på overflaten av blæreslimhinnen av ulike grunner blir svekket. Dette kan medføre at avfallsstoffene i urinen kommer i direkte kontakt med de mer dyptliggende lagene av blæreveggen, noe som kan utløse sterke smerter i blære og underliv, behov for hyppig vannlating samt betennelseslignende tilstander i blæren. Plagene har en tendens til å komme og gå med varierende intensitet.

Vi regner med at i Norge har ca 10-30 personer pr 100.000 denne tilstanden, og ca 90% er kvinner. Gjennomsnittsalder ved debut er 30-40 år.

Vanlig behandling av tilstanden er 6 ukentlige instillasjoner av 20 ml Uracyst etterfulgt av 6 månedlige vedlikeholdsbehandlinger med samme dose. Uracyst inneholder et stoff som reparerer og erstatter beskyttelseslaget i blæren.

Diagnosen og behandling med Uracyst forutsetter at man har utelukket andre sykdommer som kan gi liknende plager.


Finn din nærmeste avdeling


Back to top