Skip to Content

Operasjon av blærekreft ( TUR-B)

Våre urologer utreder og behandler blærekreft med TUR-B operasjon.

Blærekreft er en hyppig kreftform, spesielt blant menn. Synlig blod i urinen er det vanligste og ofte det eneste tegnet på blærekreft.

Blærekreft er en eller flere svulster som vokser ut fra urinblærens indre overflate. De vanligste symptomene er:

• blod i urinen
• hyppig vannlatingstrang
• lett smerte eller svie ved vannlatingen
• trykk eller lette smerter

​Ved mistanke om blærekreft vil legen henvise deg til en urolog, som vil benytte en rekke undersøkelsesmetoder for å få satt riktig diagnose, blant annet:

• cystoskopi
• urincytologi
• CT-urografi
• CT-undersøkelse
• MR​-undersøkelse

Ved påvist blærekreft blir de fleste operert med en metode som kalles TUR-B, som står for transuretral reseksjon av blære.  Operasjonen blir utført med et skop gjennom urinrøret, og svulsten(e) blir "høvlet" bort. Vevet blir fjernet gjennom urinrøret og sendt til analyse, for å undersøke om det er en overflatisk eller mer dyptliggende svulst.  Er det en overflatisk svulst er du som regel ferdigbehandlet etter denne operasjonen, mens de mer dyptliggende svulstene kan kreve mer omfattende kirurgi og mulig tilleggsbehandling.


Finn din nærmeste avdeling


Espen Kvan

Espen Kvan

Urolog

Oslo

Sevat Løkensgard Molven

Sevat Løkensgard Molven

Urolog

Oslo
Drammen

Ingrid Høye

Ingrid Høye

Urolog

Trondheim

Dag Halvorsen

Urolog

Trondheim

Jan G. Mjønes

Urolog

TrondheimBack to top