Skip to Content

Testisretensjon

Retinerte testikler er en tilstand hvor testiklene ikke har kommet ned i pungen ved fødselen. Som oftest vil problemet løse seg selv i løpet av det første leveåret, men av og til er det nødvendig med behandling.

Testiklene dannes i fosterlivet inne i magen, og vandrer ned i pungen før fødselen. Denne vandringen blir imidlertid ikke fullført hos alle, slik at en eller begge testiklene ikke er nede i pungen ved fødselen. Hos 2-4% av de nyfødte kan man ikke kjenne testiklene i pungen, men hos 75% av disse vil testikkelen(e) være på plass i løpet av første leveår. Hvis de ikke har dukket opp 6 måneder etter fødselen, bør man oppsøke lege og prøve å kartlegge hvor de befinner seg.

Hensikten med behandlingen er å få testiklene ned i pungen, samt å forebygge sykdom i testiklene. Hovedbehandlingsformen når testiklene ikke selv finner veien ned i pungen er kirurgi, og det anbefales å gjøre dette når barnet er mellom 6 måneder og 1 år. Tidlig behandling er viktig for å bedre mulighetene for fruktbarhet når barnet blir voksen. Ved operasjonen frigjøres testikkelen slik at den kan føres ned i pungen. Det er vanlig at man fester testikkelen til pungen, slik at den ikke vandrer opp igjen.


Finn din nærmeste avdeling


Espen Kvan

Espen Kvan

Urolog

Oslo

Sevat Løkensgard Molven

Sevat Løkensgard Molven

Urolog

Oslo
Drammen

Ingrid Høye

Ingrid Høye

Urolog

Trondheim

Dag Halvorsen

Urolog

Trondheim

Jan G. Mjønes

Urolog

TrondheimBack to top