Skip to Content

Operasjon av skjev penis

En del menn får en skjev eller krum penis ved reisning. Krummingen kan gå oppover, nedover eller til siden. I slapp tilstand ser penis som regel normal ut.

Krummingen kan gjøre det vanskelig å gjennomføre samleie, som oftest pga. smerter. Allerede ved en krumming på omkring 30 grader kan det oppstår problemer med samleie. Tilstanden kan også oppleves som sjenerende rent kosmetisk.

Årsak til skjev penis

Dette kan være medfødt og viser seg tydelig i puberteten. I stedet for å gå rett ut eller litt oppover, slår penis et knekk et stykke utpå skaftet.

Feilstilling i penis kan også oppstå senere i livet av forskjellige årsaker. Som oftest er det en senfølge av Peyronies sykdom, hvor det oppstår som følge av en betennelse i svamplegemet og den kapselen som ligger rundt. I begynnelsen er det smerter ved reisning, hvilket i seg selv kan være nok til å ødelegge sexlivet. Etter hvert avtar smertene og det kan oppstå en kul/knute som gjør at penisen krummer. Krummingen avhenger av kulens størrelse og plassering. I visse tilfeller er det nærmest umulig å gjennomføre samleie.

Man vet ikke hva Peyronies sykdom kommer av. Det er særlig menn i 40-60 års alderen som rammes. Sykdommen forsvinner normalt av seg selv etter ½ - 1 år, så man bør avvente operasjon til etter dette. 

Operasjon av skjev penis

Operasjonen kan foregå enten i lokalbedøvelse eller i full narkose. Når bedøvelsen er gitt fremkalles en kunstig reisning av penis ved å sprøyte saltvann inn i et av svamplegemene. Deretter lager kirurgen et snitt der hvor krummingen er mest uttalt. Krummingen rettes ut ved å anbringe noen kraftige tråder i svamplegemene.

En operasjon for skjev penis forbedrer ikke selve evnen til ereksjon. 


Finn din nærmeste avdeling


Espen Kvan

Espen Kvan

Urolog

Oslo

Sevat Løkensgard Molven

Sevat Løkensgard Molven

Urolog

Oslo
Drammen

Ingrid Høye

Ingrid Høye

Urolog

Trondheim

Dag Halvorsen

Urolog

Trondheim

Jan G. Mjønes

Urolog

TrondheimBack to top