Aleris Urologisk Senter i Oslo

Urologene ved Aleris Urologisk Senter har en helhetlig tilnærming til alle urologiske problemstillinger, med utredning, medikamentell behandling og kirurgi.

Kontakt oss:

Aleris Urologisk Senter (Frogner, Oslo), tlf: 22 54 10 00

Våre spesialister har bred erfaring i å utrede og behandle blant annet prostatakreft, urinveisinfeksjoner, blod i urinen, vannlatingsbesvær og annen kreft i urinveiene. Vi har moderne utstyr tilgjengelig for å sikre riktig diagnose, som gir trygghet for rett behandling.

Senteret har et tett samarbeid med blant annet Aleris Røntgen og Aleris Kreftsenter.

I de tilfeller vi ikke kan tilby behandling hos oss samarbeider vi både med offentlige sykehus og den anerkjente Martini-klinikken i Hamburg, som er en høyspesialisert klinikk innen kirurgisk behandling av prostatakreft. 

Vi har kort ventetid, og du trenger ingen henvisning for å benytte tilbudet. 

Bestill time her

Les mer om vårt tilbud