Skip to Content

MR-veiledet biopsi av prostata

Ved Aleris tar vi alltid MR-bilder av prostata før vi tar biopsi (vevsprøve). Vi tilbyr MR-veiledet biopsi hos våre urologer på Frogner og på Colosseum Stavanger.

Ved Aleris tar vi alltid MR-bilder av prostata før vi tar biopsi (vevsprøve). En spesialist i radiologi vurderer MR-bildene og markerer mistenkelige områder i kjertelen som han ønsker at urologen skal ta biopsi fra. Metoden øker treffsikkerheten og dermed tryggheten for pasienten.

Offentlig avtale for prostatadiagnostikk

Aleris Kreftsenter har nå offentlig avtale for utredning av prostatakreft med kombinert MR og MR- veiledet biopsi som en del av pakkeforløpet for kreft. Vi har også avtale på PET/CT- diagnostikk. Pasienter betaler kun egenandeler som ved offentlige sykehus.

Evt videreførende MR- utredning er per dags dato ikke omfattet av avtalen.

Hvordan foregår en MR-veiledet biopsi?

Prostatakreft diagnostiseres ved hjelp av en vevsprøve (biopsi). Hos Aleris utredes alle pasienter etter utført MR undersøkelse med MR-veiledet biopsi. Vi bruker et avansert computerbasert system (Koelis Urostation) der MR-bildene fusjoneres med 3-dimensjonal ultralyd under biopsitakingen for å kunne være sikker på at  celleprøvene tas med høyest mulig nøyaktig i de områdene i kjertelen som ble utpekt på MR- bildene.

Metoden øker treffsikkerheten og dermed tryggheten for pasienten. En korrekt diagnose er forutsetningen for korrekt valg av behandling eller oppfølging med aktiv overvåking (active surveilance).

Før selve prøvetakingen utføres rutinemessig en MR - undersøkelse av prostatakjertelen. En spesialist i radiologi vurderer MR-bildene og markerer mistenkelige områder i kjertelen som han ønsker at urologen skal ta biopsi/celleprøve fra. 

Når man skal utføre biopsien kombinerer KOELIS- datasystemet  MR-bildene med ultralydbildet live under prøvetakingen. På denne måten vil urologen være sikker på at det er de tidligere markerte områdene i prostatakjertelen som tas prøve av. De grønne strekene i figuren under viser plasseringen av prøvene som er tatt av urologen. 

 

Jeg ønsker time hos urolog


Finn din nærmeste avdeling

Aleris Sykehus og Røntgen Frogner

Frederik Stangs gate 11-13
0264 Oslo

Tlf. Sykehus 22 54 10 00

Tlf. Røntgen 22 43 43 43

Aleris Sykehus Colosseum Stavanger

Lagårdsveien 91, 2. etg.
4010 Stavanger

Tlf. 51 91 19 60

Aleris Kreftsenter

Frederik Stangs gate 11-13
0264 Oslo

Tlf. 22 54 11 88Back to top