Skip to Content

Kateterisering

Vår uroterapeut gir opplæring i bruk av kateter, og kan også bytte permanente kateter.

Det kan være mange årsaker til at noen får vannlatingsforstyrrelse og nedsatt funksjon for blæretømming på normalt vis. Dette kan ramme hvem som helst, når som helst i livet, uavhengig av alder og kjønn.

RIK innebærer at man tømmer urinblæren regelmessig flere ganger per døgn med et engangskateter.

All opplæring skal skje i samråd med lege. Det er viktig at opplæringen blir gitt av enten uroterapeut eller sykepleier med god opplæring innen denne terapiformen.

Bytte av permanente kateter

Vi bytter både kateter som ligger i blæra via urinrøret (KAD) og de som er lagt suprapubisk (SPK)

Dersom kateteret som skal byttes er lagt inn et annet sted enn her hos oss, trenger vi en epikrise fra behandlende lege for å se årsaken til at du har kateter.

Jeg ønsker time hos urolog


Finn din nærmeste avdeling

Aleris Sykehus og Røntgen Frogner

Frederik Stangs gate 11-13
0264 Oslo

Tlf. Sykehus 22 54 10 00

Tlf. Røntgen 22 43 43 43Stressinkontinens, også kalt anstrengelsesinkontinens, er den vanligste formen for urinlekkasje. Mange vil ha godt utbytte av en konsultasjon hos uroterapeut.

Uracyst

Behandling av kronisk blærebetennelse

Kronisk blærebetennelse, også kalt PBS er en betennelse i blæra som ikke kommer fra bakterier, men en irritasjon i selve blæreveggen.

Undersøkelsen går ut på å måle kraften på urinstrålen, hvor lang tid det tar å tømme blæra og hvor stor kapasitet blæra har. Etter vannlatingen måles det for eventuell resturin. Dette er en særdeles viktig undersøkelse for å forstå tilstanden som ligger til grunn for pasientens symptom. Når pasienten er nødvendig kartlagt og korrekt diagnose er stilt kan man trygt anbefale videre behandling.

Uroterapi

Ved Aleris på Frogner

Uroterapeuter utreder og behandler personer med urinlekkasje eller andre funksjonsforstyrrelser i urinveiene.

Back to top