Skip to Content

Kateterisering

Vår uroterapeut gir opplæring i bruk av kateter, og kan også bytte permanente kateter.

Det kan være mange årsaker til at noen får vannlatingsforstyrrelse og nedsatt funksjon for blæretømming på normalt vis. Dette kan ramme hvem som helst, når som helst i livet, uavhengig av alder og kjønn.

RIK innebærer at man tømmer urinblæren regelmessig flere ganger per døgn med et engangskateter.

All opplæring skal skje i samråd med lege. Det er viktig at opplæringen blir gitt av enten uroterapeut eller sykepleier med god opplæring innen denne terapiformen.

Bytte av permanente kateter

Vi bytter både kateter som ligger i blæra via urinrøret (KAD) og de som er lagt suprapubisk (SPK)

Dersom kateteret som skal byttes er lagt inn et annet sted enn her hos oss, trenger vi en epikrise fra behandlende lege for å se årsaken til at du har kateter.


Finn din nærmeste avdeling


Back to top