Skip to Content

Prolaps i ryggen

En skiveprolaps innebærer at innholdet i mellomvirvelskiven, som har en støtdempende funksjon, blir ødelagt og presses ut gjennom skivekapselen, inn i ryggmargskanalen og trykker på en nerverot. Dette kan føre til ryggsmerter og isjias- smerter, dvs. utstrålende smerter fra sete, nedover lår, legg og ut i fot og tær.

Mange prolapser er uten symptomer. Noen gir kun ryggsmerter og skal ikke opereres, andre gir overveiende isjiassmerter grunnet påvirkning av nerverøttene.

Før operasjon av prolaps

En prolaps skal i utgangspunktet ikke opereres. Mange blir bra av seg selv. Prolaps kan skrumpe inn eller symptomene bli borte av en annen grunn.

Det er indikasjon for operasjon når man ikke blir bra etter en periode på et par måneder, eller ved forverring. Det er også indikasjon dersom en har hatt 2-3 slike episoder med isjias som har gått tilbake tidligere, og man stadig får nye anfall.

Det må være samsvar mellom symptomene, dvs. smerteutstråling og det man finner ved MR - undersøkelse eller CT- undersøkelse av skiven. Operasjonen er ikke nyttig dersom ryggsmerter er det overveiende symptom.

Dersom du får lammelser i bena, nedsatt følelse i skrittet eller vannlatingsforstyrrelser, må du kontakte fastlege/legevakt umiddelbart.

Hvis du blir bedre av din isjias, må du kontakte oss for vurdering av nødvendigheten av operasjon.

Hvis du er plaget med treg mage eller forstoppelse, skal du ettermiddagen/tidlig kvelden før operasjonsdagen ta et klyster. Dette kan kjøpes reseptfritt på apoteket. 

Operasjonen

Ved operasjon blir du lagt i mageleie i våken tilstand og du får narkose. Vi gjennomlyser så med røntgen, slik at vi finner riktig nivå. Deretter legges et lite hudsnitt på ca. 3 cm og ved hjelp av mikroinstrumenter fjernes prolapset.

Når du våkner etter operasjonen, har spist, vært ute av sengen og føler deg relativt vel, blir du tilsett av operatøren. Hjemreisen planlegges til samme dag eller etter frokost dagen etter.

Etter operasjonen

Såret gror på 1-2 uker. I denne perioden kan du gå små turer ute og inne. Ta mange små pauser.

Etter 2 uker, kan du øke aktiviteten dersom alt kjennes bra. Etter 4 uker kan du gå lange turer og utføre andre ”myke” aktiviteter, som for eksempel svømme på rygg.

Sitt kun kortere perioder de første 2-3 ukene, ikke lenger enn til første tretthetstegn i ryggen.

Når du sitter, skal du holde ryggen rett og ha begge føtter på gulvet. Sitt gjerne på en høy stol med en pute i ryggen. Har du smerter, har du sitteforbud.

Du bør ikke kjøre bil den første måneden, men kan være passasjer i bil med ryggstøet regulert noe tilbake.Sykemeldingstid er avhengig av hvilket arbeid man har, og vurderes i samråd med operatøren, vanligvis 4 uker.

Prolapsoperasjonen vil hovedsakelig fjerne isjiassmertene, dvs. de utstrålende smertene nedover benet. Operasjonen vil ikke automatisk fjerne smertene i rygg og sete. Det er heller ikke noen garanti for at du har 100% effekt av inngrepet når det gjelder smertene nedover i benet.

Risikoen for å få nytt prolaps i samme skive (residivprolaps) er 7–10 %. Komplikasjoner som nerveskade og betennelse forekommer, men er sjeldne.

Fire uker etter operasjonen kommer du til en kontroll hos vår fysioterapeut eller hos din egen fysioterapeut. Du blir da veiledet i et treningsprogram som inneholder generell trening samt stabiliseringsøvelser for buk- og ryggmuskulatur. Resultatet på sikt er avhengig av at du står på videre med slik trening.

Ta kontakt med lege hvis du får:

  • Tiltagende smerter/følelsesløshet i rygg eller nedover bena
  • Problemer med vannlating
  • Uforklarlig feber
  • Rødt eller væskende sår

Jeg ønsker time hos rygg- og nakkekirurg


Finn din nærmeste avdeling

Aleris Sykehus Colosseum-Nobel

Sørkedalsveien 10 B
0369 Oslo

Tlf. 23 19 50 50

Aleris Sykehus Drammen

Albumsgate 9
3016 Drammen

Tlf. 32 21 11 00

Aleris Sykehus Colosseum Stavanger

Lagårdsveien 91, 2. etg.
4010 Stavanger

Tlf. 51 91 19 60

Aleris Sykehus Nesttun

Nesttunveien 90 B
5221 Nesttun

Tlf. 55 11 80 80


Tomm B. Müller Nevrokirurg

Oslo

Les mer
Juan R. Mathisen Rygg- og nakkekirurg

Bergen

Les mer
Øystein Nygaard Nevrokirurg

Oslo

Les mer
Vidar Opland Ryggkirurg

Oslo

Les mer


Rygg- og nakkekirurg

Tverrfaglig utredning og behandling

Aleris har erfarne og dyktige rygg- og nakkekirurger som har spesialkompetanse i å vurdere og operere akutte og kroniske plager.

Spinal stenose

Trang ryggmargskanal

Symptomer på spinal stenose gir ryggsmerter med utstråling ned i bena, og er ofte karakterisert som en stikkende og prikkende følelse.

Kirurgene ved Aleris utfører avstivninger for pasienter med en slitasje i ryggen, som gjør at det blir for liten plass til nervene.

Back to top