Møt øyelege Eirik Sundlisæter

Øyelege Eirik Sundlisæter ønsker å skape en bedre hverdag for sine pasienter.

-Øyet er svært spennende, sier Eirik Sundlisæter, ny øyelege ved Aleris Øyeklinikk, og stråler når han får fortelle om den delen av kroppen som engasjerer ham mest. -Øyelidelser er veldig visuelle, fortsetter han. -Det er som regel, men ikke alltid, lett å se hva som feiler pasienten. I de aller fleste tilfeller kan jeg hjelpe. Min største motivasjon er at jeg hjelper pasientene mine til en bedre hverdag. Eirik Sundlisæter

-Du kan bli svært hemmet i hverdagen om du har synsplager. Føles øynene som sandpapir, renner de unødvendig mye, eller du har vanskelig for å se klart, kan det være at du er plaget med en øyesykdom, sier Eirik.

Mange som kommer til Aleris Øyeklinikk er for eksempel plaget med tørre øyne. De har ofte gått lenge med det uten å vite at det finnes relativ enkel behandling, som ofte hever livskvaliteten betraktelig. 

Eirik har forsket mye på medisinske netthinnesykdommer med særlig fokus på den nye folkesykdommen, aldersrelatert makuladegenerasjon (AMD). Symptomer på AMD er svekket sentralsyn og metamorfopsier (synsforstyrrelser der for eksempel rette linjer oppfattes som bølgete). Tidlig diagnose og behandling, der dette er mulig, begrenser og reduserer utviklingen av synstapet. Sykdommen rammer som regel den eldste andelen av befolkningen. Heldigvis finnes det god behandling for noen av disse pasientene, men den krever også tett oppfølging. Det får du hos oss på Aleris Øyeklinikk.

- De fleste øyesykdommer er aldersrelaterte, avslutter Eirik, men om du stumper røyken og lever et sunt og aktivt liv kan du også forebygge noe. Livsstilen din påvirker også din øyehelse.