- Jeg hadde et ønske om å kunne lese uten briller

Pasienthistorie «Stig, 73 år»

pasient operert for grå stær. foto.