Skip to Content

Førerkortattest

Etter fylte 75 år er det behov for attest som bekrefter at synsfunksjonen er adekvat i forhold til kravene som stilles. Våre optikere utfører tester og fyller ut skjema i samsvar med gjeldende krav for synsfunksjon.

Alle som skal søke om førerkort, eller fornye sitt gamle, må fylle ut en egenerklæring om helse på trafikkstasjonen. Har du en sykdom eller tilstand som kan virke inn på kjøreevnen, må du i tillegg få helseattest fra lege.

Aleris bistår deg som har nedsatt syn med en synsattest som du må legge ved søknaden om nytt eller fornyet førerkort.


1. Har du nedsatt synsstyrke, behov for briller eller linser?
2. Har du hatt dobbeltsyn siste tre måneder, problemer ved kjøring i mørke eller ved vekslende lysforhold, eller nedsatt sidesyn på ett eller begge øyne?
Hvis svaret er ja på ett eller begge av disse spørsmålene, må du ha synsattest fra lege eller optiker for å få utstedt førerkort.


Her får du utført denne tjenesten


Christine Tvedt

Christine Tvedt

Øyelege

Oslo

Andreas Thorsrud

Andreas Thorsrud

Øyelege

Oslo

Camilla Maaland

Camilla Maaland

Optiker

Oslo

Eirik Sundlisæter

Eirik Sundlisæter

Øyelege

OsloBack to top