Skip to Content

Førerkortattest

Etter fylte 75 år er det behov for attest som bekrefter at synsfunksjonen er adekvat i forhold til kravene som stilles. Våre optikere utfører tester og fyller ut skjema i samsvar med gjeldende krav for synsfunksjon.

Alle som skal søke om førerkort, eller fornye sitt gamle, må fylle ut en egenerklæring om helse på trafikkstasjonen. Har du en sykdom eller tilstand som kan virke inn på kjøreevnen, må du i tillegg få helseattest fra lege.

Aleris bistår deg som har nedsatt syn med en synsattest som du må legge ved søknaden om nytt eller fornyet førerkort.
1. Har du nedsatt synsstyrke, behov for briller eller linser?
2. Har du hatt dobbeltsyn siste tre måneder, problemer ved kjøring i mørke eller ved vekslende lysforhold, eller nedsatt sidesyn på ett eller begge øyne?
Hvis svaret er ja på ett eller begge av disse spørsmålene, må du ha synsattest fra lege eller optiker for å få utstedt førerkort.

Jeg ønsker time hos øyelege/optiker


Her får du utført denne tjenesten

Aleris Sykehus og Røntgen Frogner

Frederik Stangs gate 11-13
0264 Oslo

Tlf. Sykehus 22 54 10 00

Tlf. Røntgen 22 43 43 43
AMD (aldersrelatert makuladegenerasjon) er en tilstand der skarpsynet gradvis reduseres ved tørr AMD eller raskt ved våt AMD.

Øyelege

Ikke nødvendig med henvisning

Aleris har et bredt tilbud innenfor utredning og behandling av øyesykdommer i øyets fremre og bakre segment.

Konsultasjon øyespesialist

Ikke nødvendig med henvisning

Bestill konsultasjon om du har spørsmål eller problemstillinger du ønsker å ta opp med våre øyespesialister.

Aldersrelaterte synsforandringer forårsakes av at linsen i øyet blir mindre fleksibel og stivere med årene.

Linsekontroll

Kort ventetid

Ved bruk av kontaktlinser er det viktig med årlig kontroll av øyehelsen.

kr. 700,-
Bestill time

Optikertjenester

Kort ventetid

Våre dyktige optikere utfører synsundersøkelser og linsekontroll, og kan også bistå deg som trenger førerkortattest.

Back to top