-Et mirakel at en sprøyte kunne kurere frossen skulder

I ett år hadde Sonja (40) vært plaget av sterke smerter i skulderen. Med tiden ble skulderen også så stiv at hun fikk store problemer med å utføre daglige gjøremål. Etter flere legebesøk kom hun til Aleris Rosenborgklinikken der hun fikk behandling for frossen skulder (frozen shoulder).

Kvinne som tar seg til skulderen. foto.