Mange årsaker til skuldersmerter

skuldersmerter_1200x700.jpg

Vonde skuldre er et problem mange mennesker sliter med, og slike plager gir ofte vanskeligheter både i jobb og det daglige liv. Her kan du lese om noen av de vanligste årsakene til smerter i skuldrene, og hva du kan gjøre hvis dette rammer deg.

Skulderen er en kompleks og sammensatt del av kroppen. Den består ikke bare av selve skulderleddet hvor overarmsbeinet og skulderbladet møtes, men også av skulderbuen som dannes av kragebeinet og skulderbladet og leddet mellom disse, samt strukturer som muskler, sener, leddkapsel og slimposer. Alle delene har viktige oppgaver for at en skulder skal fungere optimalt. Skader i en eller flere av strukturene kan medføre skuldersmerter.

En akutt skade kan selvsagt være årsak til smerter i skulderen, og av og til kan slike skader gi langvarige smerter. I denne teksten kan du imidlertid lese om noen tilstander som kan gi skuldersmerter uten at en akutt hendelse nødvendigvis har vært utløsende årsak.

Vanlig – og plagsomt

Av muskel- og skjelettlidelser er skuldersmerter blant det vanligste som plager befolkningen. Typisk for smerter i skuldrene, er at det ofte tar tid å bli kvitt plagene. Ofte vil det være viktig å oppsøke hjelp raskt, slik at man tidlig i forløpet kan starte korrekt behandling.

Årsakene til skuldersmerter er mange, og av og til er det vanskelig å stille rett diagnose. En undersøkelse av lege eller annen ekspert på bevegelsesapparatet er sentralt for å komme frem til årsaken til skuldersmertene, og det finnes mange ulike tester som kan være til hjelp for å finne rett diagnose.

Avhengig av problemstillingen og dersom det etter legeundersøkelsen er tvil om diagnosen, kan ultralyd eller MR være til hjelp. Alternativt kan legen sette lokalbedøvelse i den strukturen man mistenker at er årsaken til smertene, for å se om dette gir smertelette ved påfølgende undersøkelse.

Senebetennelse er vanligst

Senebetennelse den vanligste årsaken til skuldersmerter, og oppstår som regel i en mindre muskel som er med på å bøye skulderen utover. Årsaken er som regel overbelastning. Smertene kommer ved bruk av skulderen.

Behandlingen er først og fremst å unngå aktiviteter som forverrer smertene. Etter en periode med avlastning, kan det være lurt med trening som gir gradvis økende belastning. Betennelsesdempende og smertestillende medisiner kan virke, og noen har effekt av sprøyte med kortison.

Slimposer kan bli betente

Slimposebetennelse i skulderen er en annen vanlig årsak til skuldersmerte, og oppstår ofte uten sikker utløsende årsak. Slimposebetennelse er kjent som en svært smertefull tilstand, spesielt i startfasen. Smertene gjør at pasientene ønsker å holde skulderen i ro, og dette er riktig behandling i den akutte fasen. Smertestillende og betennelsesdempende medisin kan hjelpe, og også ved denne tilstanden kan det være god behandling å sette sprøyte med kortison.

«Frossen» og vond skulder

Betennelse i leddkapselen i skulderleddet kalles gjerne «frossen skulder», og kan være en svært plagsom tilstand som ofte er vanskelig å behandle. Tilstanden kommer ofte snikende og uten utløsende årsak, og mange har hatt plager i måneder før de oppsøker hjelp. Andre ganger kommer dette etter en skade.
Typisk er gradvis utvikling av stivhet og smerter i skulderleddet. Tidlig diagnose er viktig for at du skal få rett behandling.

Heldigvis blir de fleste bra av seg selv med tiden, men det kan ta lang tid. Behandlingen består i å gi skulderen ro og avlastning. Smertestillende og betennelsesdempende medisin kan hjelpe, og kortisonsprøyte kan virke.

Noen av Aleris' sykehus har offentlig avtale på skulderoperasjoner. Les mer her! 

Operasjon kan hjelpe noen

Behandlingen av skuldersmerter må selvsagt rettes mot diagnosen, men generelt er det avlastning og smertestillende og betennelsesdempende medisiner som forsøkes først. Fysioterapi eller annen fysikalsk behandling står ofte sentralt i behandlingen av pasienter med langvarige skuldersmerter.

Av og til kan operasjon være til hjelp for de som ikke blir bra. Snakk med din lege dersom du har skuldersmerter og trenger operasjon, slik at du får informasjon om inngrepet og hva du kan forvente i etterkant.

Er du plaget med vonde skuldre? Bestill konsultasjon hos en av våre dyktige ortopeder med å fylle ut dette skjemaet.

Jeg ønsker time hos ortoped