- Jeg er så god som ny!

Fra å være en svært aktiv mann ble hverdagen til Elling gradvis preget av sterke smerter. Han fikk påvist alvorlig artrose i hofta og bevegeligheten var betydelig nedsatt. All aktivitet, inkludert bilkjøring, var smertefull. - Etter hofteoperasjonen har jeg en helt annen hverdag. Det er fantastisk å kunne ha et høyt aktivitetsnivå igjen - uten smerter, forteller Elling (58), hofteoperert av ortoped Arne Kristian Aune ved Aleris Drammen.

pasient elling på fjelltur i solskinnsvær. foto.