Aleris med innovativ hofteoperasjonsmetode: Gir raskere rehabilitering

Hofteoperasjon med fremre tilgang er en metode som tillater kirurgene å operere hofter uten å skjære over viktige muskelfester. Dette gjør at pasientene opplever mindre smerter og raskere rehabilitering.

Kristian Bjørgul er ortoped ved Aleris Frogner i Oslo og har doktorgrad i hoftekirurgi. Her har han gjennomført 700 hofteoperasjoner med fremre tilgang.

– En hofteoperasjon med fremre tilgang er en unik metode fordi man bruker røntgengjennomlysing under operasjonen. På den måten ser vi akkurat hva vi gjør, forteller dr. Bjørgul.

Hva skiller denne metoden fra de andre (bak og fra siden)?

– Det som er viktig for oss er at vi går mellom muskulaturen, for i dette området ligger musklene på langs. Det gjør at vi bare holder dem litt til side under operasjonen i motsetning til om vi går inn bak eller fra siden der man må skjære over muskelfester.

Dr. Bjørgul forteller at han nå kun opererer hofter med fremre tilgang.

Er det vanskelig?

– Ja, men vi er et team her på sykehuset som har blitt veldig flinke. Teamet her er veldig samkjørt noe som gjør at vi bruker kortere tid per inngrep.

– Det er en fordel for pasienten fordi de ligger i narkose kortere, og såret er åpent over kortere tid. Operasjonen tar ca. én time.

Hva betyr dette for pasientene?

– Vi er et team som gjør mellom 100 og 200 operasjoner hvert år. Pasientene vet at de kommer til et sted der det blir gjort mange operasjoner. Det er mye forskning som viser at jo flere operasjoner en kirurg og et team gjør av ett slag, desto færre komplikasjoner oppstår det.

– Pasientene opplever også ofte at de kommer raskere tilbake til hverdagen. Forskning viser også at denne operasjonsteknikken gir mindre smerter og raskere rehabilitering.

Er det noen spesielle bevegelsesrestriksjoner pasienten må ta hensyn til etter operasjonen?

– Nei, du kan bøye og vri sånn som du vil, men å bli helt bra kan ta noen måneder. Jeg får stadig meldinger og bilder fra pasienter som sier at de går på ski etter fire uker, de løper et gateløp etter seks uker, nettopp fordi de føler seg så bra.

– Vi kan ikke si at det aldri skjer med andre metoder, men det skjer oftere og lettere ved fremre tilgang.

Ønsker du konsultasjon med ortoped? Send inn skjemaet på denne siden. Så tar vi kontakt. 

Norge - ledende i det nordiske fagmiljøet

– Det mest spennende er at det viser seg at vi i Norge ligger langt fremme, når det gjelder bruk av fremre tilgang. Og når det gjelder benlengdeforskjell så ser vi at det er en komplikasjon som vi får mindre og mindre av med denne metoden, avslutter dr. Bjørgul.