Skip to Content

Skulderprotese

En leddprotese i skulderen kan hjelpe mange til et bedre liv. De kan brukes hos pasienter med slitasje og sykdom i skulderleddet, men også hos pasienter med stygge brudd. Her kan du lære med om skulderprotese, og hvilke pasienter som kan ha nytte av dette.

Protese kan hjelpe mot skuldersmerter

Skulderen er leddet der overarmsbeinets leddhode møter en relativt grunn leddskål i skulderbladet. Dette kuleleddet holdes stabilt ved hjelp av leddbrusk, sener og leddbånd. Mange plages av skuldersmerter, og dersom skadene i skulderen er uttalte, kan skulderprotese være den beste behandlingen. I noen tilfeller er skulderprotese god – og riktig – behandling.

Slitasjegikt, leddgikt og brudd

Langt fra alle pasienter med skuldersmerter skal ha skulderprotese. Gjennom en grundig utredning må det først avklares hva som er årsaken til pasientens plager. Dersom leddet er slitt og stivt, og annen behandling som fysioterapi og smertestillende medisiner ikke gir nødvendig bedring eller uakseptable bivirkninger, kan kirurgisk behandling med innsetting av skulderprotese være den beste behandlingen.

Slitasjegikt og leddgikt i skulderleddet er to tilstander hvor det av og til kan være grunn til å skifte til et kunstig skulderledd. Undersøkelser viser svært gode resultater for disse pasientgruppene. Pasienter med brudd i den øvre delen av overarmsbenet, kan være tjent med en skulderprotese dersom bruddet er i mange biter. I tilfeller der skulderbrudd gror dårlig eller i feil stilling, kan protese også være en god løsning. Det samme gjelder pasienter som på grunn av brudd eller annen årsak får en leddkule som dør på grunn av dårlig blodtilførsel.

 

Grundig utredning

Om proteseoperasjonen er nødvendig får legen vite gjennom samtale med pasienten, grundig undersøkelse og bildediagnostikk. Et vanlig røntgenbilde kan gir nyttig informasjon, men ofte gir CT og MR nyttig tilleggsinformasjon. Av og til kan ultralyd også være til hjelp i utredningen.

Smerter er hos mange pasienter den viktigste årsaken til å sette inn en protese, men dette må henge sammen med funn fra undersøkelsen, som for eksempel redusert og smertefull bevegelse, og forandringer på røntgenbildene.

 

Mindre smerter med protese

En skulderprotese gir pasientene et kunstig skulderledd. Det finnes flere typer proteser. Det finnes proteser som kun erstatter den opprinnelige leddkulen, men leddskålen ikke skiftes. Andre proteser gjør at leddet blir kunstig både på begge sider. Ofte settes det inn en kunstig kule hvor det opprinnelig var skål, og en skål der det opprinnelig var kule. Operasjonen utføres av kirurger som er godt trent i slike inngrep.

De aller fleste som får innsatt en skulderprotese, opplever betydelig mindre smerter etter operasjonen – som også er hovedmålet med behandlingen. Langt fra like mange opplever at bevegelsen i skulderleddet blir bedre etterpå. Oppfølging av fysioterapeut etter operasjonen står svært sentralt i behandlingen. Fysikalsk behandling er nødvendig for at bevegelighet skal gjenvinnes, og muligens bedres, sammenlignet med bevegelsen før inngrepet. Pasientene må følges tett av fysioterapeut i flere måneder. Det er viktig at kirurgen vurder om pasientene kan gjennomføre en slik rehabilitering før man bestemmer seg for at operasjonen skal gjennomføres.


Her får du utført denne tjenestenMange årsaker til skuldersmerter

Mange årsaker til skuldersmerter

Her kan du lese om noen av de vanligste årsakene til smerter i skuldrene, og hva du kan gjøre hvis dette rammer deg.

Les mer >

Skulderinstabilitet - skulder ut av ledd - Aleris i Bergen

Skulderinstabilitet - skulder ut av ledd - Aleris i Bergen

Skulderen kan fortsette å gli ut av ledd eller bli vond og ustabil etter at den har gått ut av ledd for første gang.

Les mer >

Frozen Shoulder (frossen skulder) - Aleris i Bergen

Frozen Shoulder (frossen skulder) - Aleris i Bergen

Skulderen blir stiv når kapselen rundt leddet blir betent (smertefasen) og senere fortykket, stram og forkortet (tilstivningsfasen).

Les mer >

Subacromial dekompresjon - Aleris i Bergen

Subacromial dekompresjon - Aleris i Bergen

Operasjonen ved subacromial dekompresjon bedrer plassen mellom overarmsbenet og acromion.

Les mer >

Rotatorcuff-ruptur - seneskade i skuldermansjetten - Aleris i Bergen

Rotatorcuff-ruptur - seneskade i skuldermansjetten - Aleris i Bergen

Operasjonen ved seneskade i skuldermansjetten (rotatorcuffen) går ut på å sy fast de ødelagte seneendene tilbake til festet på overarmsbeinet.

Les mer >


Back to top