Hva er artrose?

Artrose, også kjent som slitasjegikt, er en leddlidelse som rammer store deler av befolkningen. Vanligvis rammer sykdommen personer over 60 år. Her kan du lese om hva er artrose er, på hvilken måte diagnosen stilles, og hvordan artrose kan behandles.

Alle ledd kan rammes av artrose, men noen av kroppens ledd rammes oftere enn andre. Blant de vanligste rammede leddene, er de vektbærende kne- og hofteleddene. Andre ledd som ofte rammes, er tommelens grunnledd, fingerleddene, leddet mellom skulderbladet og kragebeinet, leddene mellom virvlene i ryggsøylen. Dersom en person har artrose i flere av kroppens ledd, kalles dette gjerne polyartrose.

Artrose rammer mer enn halvparten av den voksne befolkningen, rammer kvinner oftere enn menn, og er en av de vanligste årsakene til smerter og plager.

Hva er galt ved artose?

Ved artrose er det slitasje i leddet. Slitasjen går spesielt ut over leddbrusken. Brusken i et ledd skal optimalt sett være glatt og jevn, og skal gli mot den andre leddflaten tilnærmet friksjonsfritt.

Ved artrose blir brusken slitt. Den blir ujevn og ru, og av og til forsvinner den helt fra deler av leddet. Når brusken slites bort, kommer beinet som vanligvis dekkes av brusken fram inne i leddet.

I et normalt ledd smøres den hele brusken av leddvæske, og væsken fordeler trykket jevnt ut over leddflaten. I et ledd med artrose kan det være defekter og skader i og rundt leddet. Dersom ikke leddvæsken fordeles utover hele leddet, fordeles ikke lenger trykket på hele leddflaten.

Ved artrose i kneleddet, er det ofte samtidig skade av en eller begge menisker – bruskringene som skal virke som støtdempere og trykkfordelere. På denne måten kommer artroseledd inn i en ond sirkel, og artrosen utvikles raskere enn før.

Artrose kan være plagsomt

Artrose gir som regel karakteristiske plager. Stivhet og smerter er det vanligste. Stive ledd blir mindre bevegelige. De stive leddene er ofte mest smertefulle i starten av en aktivitet, for eksempel morgenstivhet ved artrose i beina.

Ved artrose i tommelens grunnledd og fingerledd kan det bli problematisk med grep- og andre håndfunksjoner. Artrose i leddet mellom skulderbladet og kragebeinet kan gi smerter og problemer ved bevegelse og belastning av skuldrene. En rygg med artrose blir stiv og smertefull. Ved artrose i knær og/eller hofter, er det vondt å gå og bevege beina.

Ledd med artrose kan gi feilstillinger, noe som er spesielt problematisk ved artrose i knærne. Artroseledd kan være hovne og varme. Dette er fordi slitasjen kan starte en betennelsesprosess i leddet. Dette skjer typisk dersom er artroseledd blir overbelastet. Noen som har artrose opplever at leddet er ustabilt.

Artrose – en alderssykdom

Alle personer kan utvikle artrose i leddene sine. Blir du gammel nok, vil du sannsynligvis få en viss grad av artrose, selv om belastningen på leddet har vært liten.

Men noen rammes hardere enn andre. Overvektige personer er spesielt utsatt for artrose i vektbærende ledd. Personer som har hatt stor belastning på leddene sine gjennom et langt liv, for eksempel gjennom arbeid eller idrett, vil gjerne få tidligere og mer uttalt artrose enn andre. Noen familier er hardere rammet enn andre – arv og gener spiller dermed også en rolle.

Flertallet som har artrose, får dette uten åpenbar utløsende årsak. Men leddskader er hos noen starten på utviklingen av artrose. Brudd går inn i ett ledd, medfører ofte at leddflaten etter at bruddet er grodd ikke lenger er glatt og jevn. Artrose etter leddgikt er et annet eksempel på leddskade som kan gi senere artrose. Pasienter med medfødte hoftelidelser som hofteleddsdysplasi, får oftere – og tidligere – artrose i hofteleddene enn andre.

Hvordan stilles diagnosen?

Dersom en voksen pasient med vedvarende leddplager oppsøker en lege, vil det være behov for å avklare om pasienten har artrose. En undersøkelse vil kunne fortelle legen mye: Sannsynligheten for artrose øker dersom det vonde leddet er stivt, smertefullt ved bevegelse og gir en knirkende følelse ved bevegelse.

Samtalen med legen er også svært sentral i artrosediagnostikken. Har pasienten den klassiske morgenstivheten og startvansker, og har smerter i de klassiske «artoseleddene», øker sannsynligheten for at artrose er årsaken til plagene.

Det vil være viktig for legen å kartlegge graden av plager, og spesielt viktig er det å få frem om artrosen gir begrensninger i hverdagen og uutholdelige smerter. Dersom artrosen gir smerter om natten, taler det for at sykdommen er alvorlig.

En ordinær røntgenundersøkelse er den nødvendige tilleggsundersøkelsen som stiller diagnosen. Her finner legen smal leddspalte, påleiringer i leddet og forandringer i beinet under brusken.

Artrose kan behandles

Det finnes flere måter å behandle artrose på. Hos en pasient med lette eller moderate plager, vil legen sannsynligvis anbefale konservativ behandling – det vil si andre tiltak enn operasjon. Slik behandling kan bety vektreduksjon, tilpassing av belastning og aktivitetsnivå, og eventuelt avlastning med ganghjelpemidler som for eksempel krykker. Fysikalsk behandling trening for å bedre styrke og bevegelighet kan hjelpe mange, og en fysioterapeut eller annen fysikalsk behandler kan være en viktig ressurs. Ofte må artrosepasienter bruke smertestillende og/eller betennelsesdempende medisiner. Informasjon og opplæring, blant annet om hva artrose er, hva som er sykdommens naturlige forløp og hvordan den kan behandles, er viktig for pasienter med artrose – forskning har faktisk vist at dette reduserer smerter, gi bedret funksjon og høyere livskvalitet.

Operasjon kan være aktuelt dersom plagene er store nok og pasienten er innstilt på og egner seg for kirurgi. I hovedsak kan operasjonstypene inndeles i leddbevarene og ikke-leddbevarende. Proteseoperasjoner er den vanligste operasjonstypen ved artrose, og de desidert vanligste leddene som opereres er hofter og knær. Bestill vurdering av hos ortoped her.

Protese kan bedre livet

Ved proteseoperasjon tar kirurgen bort det slitte leddet og setter inn et kunstig ledd. Protesekirurgien er i stadig utvikling. Protesene blir stadig mer avanserte, og operasjonsmetodene stadig mer sofistikerte. Tidligere var en proteseoperasjon en omfattende prosess, hvor operasjonen krevde store operasjonssnitt og lange innleggelser. Nå tilbys proteseoperasjoner som dagkirurgisk inngrep ved flere private sykehus.

Ønsker du en vurdering fra ortoped?

Ta gjerne kontakt med Aleris dersom du har plager som kan passe med symptomene ved artrose. Våre erfarne protesekirurger kan starte utredning, og følge deg gjennom forløpet som eventuell innbefatter en proteseoperasjon. Bestill konsultasjon hos ortoped her