Skip to Content

Hofteprotese

Vi kan tilby innsetting av hofteprotese med en teknikk som gir mindre smerter og raskere rekonvalesens enn ved den tradisjonelle metoden. Dette tilbys på Frogner og i Drammen.

Ved å benytte mini-invasiv kirurgi kan man sette inn en hofteprotese ved hjelp av et lite snitt øverst på låret, og operasjonen utføres uten at man må skjære over den følsomme muskulaturen rundt hoften. Denne metoden foretrekkes av de aller fleste pasienter, men er krevende å utføre og forutsetter lang erfaring for å få gode resultater.

Protesen har en levetid på 20-30 år. Vi benytter også røntgengjennomlysning
under operasjonen. Dette sikrer optimal stilling av protesen og er svært viktig
for resultatet.

Kontakt oss:

Frogner (Oslo), tlf: 22 54 10 00
Drammen, tlf: 32 21 11 00
Nesttun (Bergen), tlf: 55 11 80 80
Hinna Park (Stavanger), tlf: 51 57 75 50
Colosseum Stavanger, tlf: 51 91 19 60
Solsiden (Trondheim), tlf: 73 87 20 00
Rosenborgklinikken (Trondheim), tlf: 73 95 45 50
Ålesund, tlf: 70 10 00 10
Agder (Lillesand), tlf: 38 04 99 20
Tromsø, tlf: 77 66 21 30
Bodø, tlf: 75 80 19 10

Fordeler ved bruk av mini-invasiv teknikk ved
hofteproteseoperasjoner:

• Lite snitt og minimal skade av muskulatur, noe som gir lite smerter og rask mobilisering etter ope­rasjon.

• Raskere og enklere opptrening

• Liggetiden etter operasjonen er kortere enn ved den gamle teknikken, antall liggedøgn er i gjen­nomsnitt 2 døgn mot tidligere 4.

• Ved tradisjonell metode for protesekirurgi har det oftest vært behov for
rehabilitering i etterkant av inngrepet. Med ny metode vil dette kun være
aktuelt helt unntaksvis. Det vil i så fall ikke være som et resultat av selve
inngrepet, men på grunn av hjemmesituasjonen til pasienten

• Bruk av røntgengjennomlysning under operasjonen reduserer også risiko for forskjell på benleng­den. Dette er den vanligste årsaken til klager til Norsk Pasientskadeerstatning (NPE)etter protesekirurgi.


Finn din nærmeste avdeling


Arne Kristian Aune

Arne Kristian Aune

Ortoped

Drammen

Eirik Johan Solheim

Eirik Johan Solheim

Ortoped

Bergen

Kristian Bjørgul

Kristian Bjørgul

Ortoped

Oslo

Morten Sørgård

Morten Sørgård

Ortoped

Bergen/Bodø


Priser sykehus

Priser sykehus

Prisene gjelder fra 1.februar 2018. Aleris dekker et bredt tilbud av fagområder, og vi kan ofte tilpasse løsninger basert på individuelle behov. Vår prisliste er derfor ikke utfyllende. Kontakt oss for mer informasjon. Avbestillingsfristen er 24 timer før timen begynner, har du time på mandag er avbestillingsfristen fredagen før. Hvis du ikke møter til avtalt tid, eller avbestiller for sent, blir du fakturert kr 690 kroner + gebyr.

Se priser >


Back to top