Skip to Content

Hofteprotese

Vi kan tilby innsetting av hofteprotese med en teknikk som gir mindre smerter og raskere rekonvalesens enn ved den tradisjonelle metoden. Dette tilbys på Frogner og i Drammen.

Ved å benytte mini-invasiv kirurgi kan man sette inn en hofteprotese ved hjelp av et lite snitt øverst på låret, og operasjonen utføres uten at man må skjære over den følsomme muskulaturen rundt hoften. Denne metoden foretrekkes av de aller fleste pasienter, men er krevende å utføre og forutsetter lang erfaring for å få gode resultater.

Protesen har en levetid på 20-30 år. Vi benytter også røntgengjennomlysning under operasjonen. Dette sikrer optimal stilling av protesen og er svært viktig for resultatet.

Kontakt oss:

Frogner (Oslo), tlf: 22 54 10 00
Drammen, tlf: 32 21 11 00
Nesttun (Bergen), tlf: 55 11 80 80
Hinna Park (Stavanger), tlf: 51 57 75 50
Colosseum Stavanger, tlf: 51 91 19 60
Solsiden (Trondheim), tlf: 73 87 20 00
Rosenborgklinikken (Trondheim), tlf: 73 95 45 50
Ålesund, tlf: 70 10 00 10
Agder (Lillesand), tlf: 38 04 99 20
Tromsø, tlf: 77 66 21 30

 

Fordeler ved bruk av mini-invasiv teknikk ved
hofteproteseoperasjoner:

 • Lite snitt og minimal skade av muskulatur, noe som gir lite smerter og rask mobilisering etter ope­rasjon.
 • Raskere og enklere opptrening
 • Liggetiden etter operasjonen er kortere enn ved den gamle teknikken, antall liggedøgn er i gjen­nomsnitt 2 døgn mot tidligere 4
 • Ved tradisjonell metode for protesekirurgi har det oftest vært behov for
  rehabilitering i etterkant av inngrepet. Med ny metode vil dette kun være
  aktuelt helt unntaksvis. Det vil i så fall ikke være som et resultat av selve
  inngrepet, men på grunn av hjemmesituasjonen til pasienten
 • Bruk av røntgengjennomlysning under operasjonen reduserer også risiko for forskjell på benleng­den. Dette er den vanligste årsaken til klager til Norsk Pasientskadeerstatning (NPE)etter protesekirurgi.


Arne Kristian Aune

Arne Kristian Aune

Ortoped

Drammen

Kristian Bjørgul

Kristian Bjørgul

Ortoped

Oslo

Eirik Johan Solheim

Eirik Johan Solheim

Ortoped

Bergen

Harald Hovind

Harald Hovind

Ortoped

Oslo

Paal Arnesen

Paal Arnesen

Ortoped

Agder


Hofteartroskopi-pasient: -Jeg kunne ikke vært mer fornøyd med Aleris! Nå kan jeg fortsette å leve det livet jeg ønsker!

-Jeg kunne ikke vært mer fornøyd med Aleris! Nå kan jeg fortsette å leve det livet jeg ønsker!

Det sier Gard (35) på tremånederskontroll etter en hofteartroskopi hos ortoped Harald Hovind ved Aleris Frogner i Oslo

Les mer >

Priser sykehus

Priser sykehus

Prisene gjelder fra 1.februar 2018. Aleris dekker et bredt tilbud av fagområder, og vi kan ofte tilpasse løsninger basert på individuelle behov.

Se priser >

Løperkne gir smerter på utsiden av kneet

Løperkne gir smerter på utsiden av kneet

Løperkne, også kalt «runners knee», er en tilstand som oftest oppstår hos de som driver utholdenhetsidrett eller -trening.

Les mer >

Mange årsaker til skuldersmerter

Mange årsaker til skuldersmerter

Her kan du lese om noen av de vanligste årsakene til smerter i skuldrene, og hva du kan gjøre hvis dette rammer deg.

Les mer >

Ortoped i Oslo

Ortoped i Oslo

I Oslo har vi dyktige og erfarne spesialister på hofteledd, kneledd, håndledd, fotledd, skulder, albue og idrettsskader.

Les mer >

Offentlig avtale innen ortopedi

Offentlig avtale innen ortopedi

For deg som pasient innebærer dette at du kan komme til Aleris for konsultasjon og eventuell operasjon, og ikke betale mer enn du ville gjort ved et offentlig sykehus.

Les mer >


Back to top