Skip to Content

Hofteprotese

Vi kan tilby innsetting av hofteprotese med en teknikk som gir mindre smerter og raskere rekonvalesens enn ved den tradisjonelle metoden. Dette tilbys på Frogner og i Drammen.

Ved å benytte mini-invasiv kirurgi kan man sette inn en hofteprotese ved hjelp av et lite snitt øverst på låret, og operasjonen utføres uten at man må skjære over den følsomme muskulaturen rundt hoften. Denne metoden foretrekkes av de aller fleste pasienter, men er krevende å utføre og forutsetter lang erfaring for å få gode resultater.

Protesen har en levetid på 20-30 år. Vi benytter også røntgengjennomlysning
under operasjonen. Dette sikrer optimal stilling av protesen og er svært viktig
for resultatet.

Fordeler ved bruk av mini-invasiv teknikk ved
hofteproteseoperasjoner:

• Lite snitt og minimal skade av muskulatur, noe som gir lite smerter og rask mobilisering etter ope­rasjon.

• Raskere og enklere opptrening

• Liggetiden etter operasjonen er kortere enn ved den gamle teknikken, antall liggedøgn er i gjen­nomsnitt 2 døgn mot tidligere 4.

• Ved tradisjonell metode for protesekirurgi har det oftest vært behov for
rehabilitering i etterkant av inngrepet. Med ny metode vil dette kun være
aktuelt helt unntaksvis. Det vil i så fall ikke være som et resultat av selve
inngrepet, men på grunn av hjemmesituasjonen til pasienten

• Bruk av røntgengjennomlysning under operasjonen reduserer også risiko for forskjell på benleng­den. Dette er den vanligste årsaken til klager til Norsk Pasientskadeerstatning (NPE)etter protesekirurgi.

Jeg ønsker time hos ortoped


Her får du utført denne tjenesten

Aleris Sykehus og Røntgen Frogner

Frederik Stangs gate 11-13
0264 Oslo

Tlf Sykehus 22 54 10 00

Tlf Røntgen 22 43 43 43

Aleris Sykehus Drammen

Albumsgate 9
3016 Drammen

32 21 11 00

Aleris Sykehus og Røntgen Agder

Senterveien 32
4790 Lillesand

Tlf Sykehus 38 04 99 20

Tlf Røntgen 22 43 43 43

Aleris Sykehus Hinna Park

Jåttåvågveien 7, Viking Stadion
4020 Stavanger

51 57 75 50

Aleris Sykehus Colosseum Stavanger

Lagårdsveien 91, 2. etg.
4010 Stavanger

51 91 19 60

Aleris Sykehus Nesttun

Nesttunveien 90 B
5221 Nesttun

55 11 80 80

Aleris Sykehus og Røntgen Ålesund

Sundgata 12
6003 Ålesund

Tlf Sykehus 70 10 00 10

Tlf Røntgen 22 43 43 43

Aleris Sykehus og Røntgen Solsiden Trondheim

Innherredsveien 7D, 4. etg. Inngang fra Kirkegata
7014 Trondheim

Tlf Sykehus 73 87 20 00

Tlf Røntgen 22 43 43 43

Aleris Sykehus Rosenborgklinikken

Odd Iversens veg 4, Lerkendal stadion, inngang 5, 2. etasje
7031 Trondheim

73 95 45 50

Aleris Sykehus Bodø

Moloveien 18
8003 Bodø

75 80 19 10

Aleris Sykehus og Røntgen Tromsø

Sjøgata 31-33
9008 Tromsø

Tlf Sykehus 77 66 21 30

Tlf Røntgen 22 43 43 43
Ortoped

Plager i skjelett, sener, muskler og/eller ledd?

Våre erfarne spesialister utreder og behandler smerter i hofteledd, kneledd, håndledd, fotledd, skulder, albue og idrettsskader.

Aleris har et bredt ortopedisk tilbud for privatbetalende pasienter, offentlige pasienter og forsikringsselskaper.

Hofteskopi

Hofteoperasjon med kikkhullskirurgi

Ved Aleris har vi erfarne hoftekirurger som utfører både artroskopisk kirurgi og proteseoperasjoner.

Mortons nevrom

Mortons metatarsalgi

Mortons nevrom er en plagsom og smertefull tilstand i foten. Plagene lindres ofte ved tilpasning av skotøy eller avlastende innleggssåler.

Krokfinger

Dupuytrens kontraktur

Dupuytrens kontraktur er en håndlidelse hvor knuter eller strenger dannes i håndflaten eller på undersiden av fingrene.

Inneklemming

Impingement

Inneklemming er smerte lokalisert høyt på overarmen og forverres ofte ved løft av armen fremover og ut fra kroppen.

Back to top