Skip to Content

Hofteprotese

Vi kan tilby innsetting av hofteprotese med en teknikk som gir mindre smerter og raskere rekonvalesens enn ved den tradisjonelle metoden. Dette tilbys på Frogner og i Drammen.

Ved å benytte mini-invasiv kirurgi kan man sette inn en hofteprotese ved hjelp av et lite snitt øverst på låret, og operasjonen utføres uten at man må skjære over den følsomme muskulaturen rundt hoften. Denne metoden foretrekkes av de aller fleste pasienter, men er krevende å utføre og forutsetter lang erfaring for å få gode resultater.

Protesen har en levetid på 20-30 år. Vi benytter også røntgengjennomlysning under operasjonen. Dette sikrer optimal stilling av protesen og er svært viktig for resultatet.

 

Fordeler ved bruk av mini-invasiv teknikk ved
hofteproteseoperasjoner:

 • Lite snitt og minimal skade av muskulatur, noe som gir lite smerter og rask mobilisering etter ope­rasjon.
 • Raskere og enklere opptrening
 • Liggetiden etter operasjonen er kortere enn ved den gamle teknikken, antall liggedøgn er i gjen­nomsnitt 2 døgn mot tidligere 4
 • Ved tradisjonell metode for protesekirurgi har det oftest vært behov for
  rehabilitering i etterkant av inngrepet. Med ny metode vil dette kun være
  aktuelt helt unntaksvis. Det vil i så fall ikke være som et resultat av selve
  inngrepet, men på grunn av hjemmesituasjonen til pasienten
 • Bruk av røntgengjennomlysning under operasjonen reduserer også risiko for forskjell på benleng­den. Dette er den vanligste årsaken til klager til Norsk Pasientskadeerstatning (NPE)etter protesekirurgi.Hvilken hofteoperasjon passer når?

Hvilken hofteoperasjon passer når?

Hofteoperasjoner kan hjelpe mot mange plager, og det finnes flere operasjonstyper. Her kan du lese om noen, og hva operasjonene kan hjelpe mot.

Les mer >

Kun 4 uker etter hofteproteseoperasjonen kan jeg gå flere km uten krykker!

Kun 4 uker etter hofteproteseoperasjonen kan jeg gå flere km uten krykker!

- Jeg har hatt vondt i over 9 år, og allerede dag én etter hofteoperasjonen var store deler av smertene borte.

Les mer >

Flere årsaker til smerter i hoften

Flere årsaker til smerter i hoften

En stor andel av befolkningen plages av smertefulle sykdommer og tilstander i relasjon til hofteleddet. I denne artikkelen kan du lese om hoftesmerter, og hvordan de kan behandles.

Les mer >

Hofteproteseoperasjon - spørsmål og svar

Hofteproteseoperasjon - spørsmål og svar

Her finner du svar på mye av det du lurer på i forbindelse med en hofteproteseoperasjon.

Det du lurer på med en hofteoperasjon >

Aleris med innovativ hofteoperasjonsmetode: Gir raskere rehabilitering

Aleris med innovativ hofteoperasjonsmetode: Gir raskere rehabilitering

Hofteoperasjon med fremre tilgang er en metode som tillater kirurgene å operere hofter uten å skjære over viktige muskelfester.

Les mer >

Sporty Hans Olaf: På sykkeltur kort tid etter hofteoperasjonen

På sykkeltur kort tid etter hofteoperasjonen

Hans Olaf ble hofteoperert av ortoped Arne Kristian Aune ved Aleris Drammen.

Les mer >


Back to top