Skip to Content

Frossen skulder

Skulderen blir stiv når kapselen rundt leddet blir stram og forkortet. Dette forhindrer skulderen fra å bevege seg fritt, og gir den smerte og stivhet som du plages med.

Frossen skulder kan oppstå etter en skade eller etter operasjon, men ofte er årsaken ukjent. To prosent av befolkningen får frozen shoulder (frossen skulder), men det er økt hyppighet hos diabetikere, pasienter med lavt eller høyt stoffskifte, Parkinsons sykdom og hjertesykdom. Diagnosen stilles ved klinisk undersøkelse. MR tas kun for å utelukke andre årsaker til stiv og smertefull skulder, slik som rotator cuff ruptur.

Tilstanden blir som regel bra av seg selv, men det kan ta 1,5-2 år. I første fase, de første 2-3 mnd er behandlingen kortisoninjeksjoner i leddet og smertestillende medisin. Operasjon er ikke indisert i denne fasen. I fase 2 reduseres smertene men stivheten er fortsatt tilstede. Denne fasen kan vare fra 4 til 9 mnd. I fase 3 ”opptiningsfasen” normaliserer skulderen seg. Dette kan imidlertid ta opptil 2 år. I de siste 2 fasene er operasjon et alternativ til å vente på spontan bedring.

Operasjonen

Hensikten med operasjonen er å bedre bevegeligheten gjennom å løsne den stive skulderkapselen og tøye skulderen til full bevegelighet. Operasjonen gjøres i narkose og med ”kikkhullteknikk” (artroskopi) ved hjelp av artroskopiske instrumenter og radiofrekvenselektrode.

Generelle råd

Du reiser hjem samme dag som du er blitt operert.

Du behøver vanligvis ingen fatle. Du må begynne med bevegelsesøvelser umiddelbart, og disse øvelsene er viktige for at bevegeligheten vi har oppnådd under operasjonen skal bli permanent. Det er derfor fint om du gjør avtale med fysioterapeut før du kommer til operasjon.

Du kan gå tilbake til arbeid så fort du føler deg i stand til det, og bilkjøring er vanligvis mulig etter 1-2 uker.

De fleste opplever omtrent 75 % bedring av symptomene etter 4-6 uker.

Komplikasjoner

Som ved all annen kirurgi er det risiko for noen komplikasjoner. Disse er sjeldne, men du må være klar over dem før operasjonen. Disse er:

  • Komplikasjoner relatert til bedøvelse
  • Infeksjon
  • Skade på nerver rundt skulderen
  • Forventet resultat når det gjelder reduksjon av smerte og bevegelighet i skulderen uteblir

Finn din nærmeste avdeling


Arne Kristian Aune

Arne Kristian Aune

Ortoped

Drammen

Eirik Johan Solheim

Eirik Johan Solheim

Ortoped

Bergen

Kristian Bjørgul

Kristian Bjørgul

Ortoped

Oslo

Morten Sørgård

Morten Sørgård

Ortoped

Bergen/Bodø


Priser sykehus

Priser sykehus

Prisene gjelder fra 1.februar 2018. Aleris dekker et bredt tilbud av fagområder, og vi kan ofte tilpasse løsninger basert på individuelle behov. Vår prisliste er derfor ikke utfyllende. Kontakt oss for mer informasjon. Avbestillingsfristen er 24 timer før timen begynner, har du time på mandag er avbestillingsfristen fredagen før. Hvis du ikke møter til avtalt tid, eller avbestiller for sent, blir du fakturert kr 690 kroner + gebyr.

Se priser >


Back to top