Skip to Content

Ankelartroskopi - kikkhullsoperasjon av ankelleddet

Artroskopi (kikkhullsoperasjon) av ankelleddet gjøres av to grunner: For å stille en mer nøyaktig diagnose og for å eventuelt behandle problemer inne i leddet. Dersom du har smerter i ankelleddet som man ikke har funnet årsaken til, er ankelartroskopi indisert.

Operasjonen av ankel

Operasjonen gjøres i narkose og lokalbedøvelse. Kirurgen setter inn en optikk gjennom små hull i huden og mikroinstrumenter gjennom andre hull. Bildet sees på en monitor og kirurgen arbeider ut i fra denne.

Følgende lidelser i ankelen kan behandles:

Kroniske smerter: Ortopedene kan finne irritert leddhinne som kan barberes bort, bruskslitasje og bruskfragmenter som kan fjernes.

Bruskskader:  Bruskskader kan autotransplanteres ved såkalt mikrofrakturteknikk. Ortopedene lager små kanaler inn i benet slik at multipotente stamceller kan lekke ut i bruskdefekten og danne arrbrusk.

Etter operasjonen

Vi anbefaler bruk av kuldepakning de første par dagene etter operasjonen, kuldepakning kan kjøpes hos oss. Du blir hos oss en halv times tid etter inngrepet. Ankelen kan være vond og hoven en stud etter operasjonen. Plagene lindres av at foten holdes høyt, ro, smertestillende og betennelsesdempende tabletter du har fått foreskrevet og av kuldepakninger. Bandasjene vil være noe fuktige første døgnet fordi det vil lekke ut skyllevæske fra innstikksåpningene. Skift bandasje dagen etter operasjonen. Hvis du skal dusje dekker du foten med plast eller bruker en plastpose. Vent med å bade til stingene er fjernet. Har du fått fjernet arrvev bruker du krykkene noen dager.

Er det gjort mikrobruddteknikk må du bruke må du bruke krykkene i 6 uker. Du må starte bevegelsestrening i ankelleddet fra første dag etter operasjonen. Det er en forutsetning for godt resultat at du kommer raskt i gang med opptrening av ankelen.

Stingene fjernes etter 10-12 dager, dette kan du gjøre hos fastlegen din. Dersom alt går greit , som det vanligvis gjør er det ikke behov for noen rutinekontroll hos oss.

Komplikasjoner ved ankeloperasjon

Som ved all annen kirurgi er det risiko for komplikasjoner. Disse er ikke hyppige, men du bør være klar over dem før operasjonen. I så tilfelle, ta kontakt med oss, fastlege eller legevakt.

  • Infeksjon- økende smerter, rødhet, hevelse i ankelen, feber.
  • Manglende bedring, tilstanden kan komme tilbake, tilstivning.

Back to top