Øre-nese-hals spesialist i Oslo

Våre erfarne øre-nese-hals spesialister tilbyr utredning og operasjon av en rekke ØNH-problemstillinger. Kort ventetid.

Vi  utreder og behandler blant annet:

 • Allergi
 • Søvnforstyrrelser
 • Halsbetennelser
 • Svelgplager
 • Heshet
 • Stemmebåndlidelser
 • Polypper i nesesvelg
 • Nesetetthet
 • Hovne slimhinner og skjev skillevegg
 • Bihuleplager
 • Øreplager
 • Væske i mellomører
 • Perforasjoner i trommehinne
 • Ørebetennelser
 • Tar biopsier ifra ØNH- gebetet  
 • Utredning ved mistanke om kreft i regi av Aleris Kreftsenter

Kirurgi:

 • Fjerning av falske mandler
 • Mellomørekirurgi: Vurdering av øresykdom og råd om muligheter for kirurgi. 
 • Innleggelse av dreneringsrør i ørene
 • Bihulekirurgi
 • Operasjon av skjev neseskillevegg

Offentlig avtale

Noen av disse inngrepene har vi offentlig avtale på, andre er operasjoner som pasienten må betale selv eller få dekket av arbeidstaker eller egen sykeforsikring. 

Les mer om øre-nese-hals tjenestene til Aleris