Skip to Content

Allergivaksinasjon mot pollen

Aleris i Oslo tilbyr "allergivaksinering" (hyposensibilisering). Behandlingen tilbys personer som er allergiske mot pollen, og kan redusere eller kurere en allergisk sykdom.

Oppstart skjer etter grundig utredning hos vår øre-nese-hals-spesialist. Vi tilbyr full utredning med prikktesting og blodprøve. Aleris behandler voksne og barn over 15 år. Behandlingen skal ikke startes i pollensesongen og bør derfor startes høst eller tidlig vinter.

Vanlige symptomer på pollenallergi er:

 • Rennende nese
 • Tett nese
 • Kløe i nese
 • Nyseanfall
 • Rennende øyne som klør
 • Røde og hovne øyne
 • Trøtthet
 • Nedsatt konsentrasjonsevne
 • Redusert yteevne på skole, arbeid eller på fritidsaktiviteter

Hva er allergivaksinering?

Allergivaksinasjon, også kalt hyposensibilisering eller allergenspesifikk immunoterapi, er en behandlingsmetode som består av at man får sprøyter under huden med det stoffet man er allergisk mot. Slik tilstreber man en endret reaksjon på et sykdomsfremkallende allergen slik at symptomene reduseres.

Ved hvilke allergiske tilstander kan behandlingen gis ?

Allergivaksinering er best egnet for dem som har  bjørkepollenallergi og gresspollenallergi (timotei). 

Hva kan jeg forvente av effekt?

De fleste vil merke betydelig reduksjon av symptomer og medikamentbehov, og en stor andel blir symptomfrie. 

Studier gir holdepunkter for at allergivaksinasjon kan forebygge utvikling av nye allergier, samt utvikling av astma hos barn med høysnue. Noen få vil ikke ha effekt av slik behandling.

Når bør jeg starte behandlingen?

Behandlingen skal ikke startes i pollensesongen og bør derfor startes høst eller tidlig vinter.

Hvordan foregår behandlingen?

Første konsultasjon er hos øre-nese-hals-spesialist som vil foreta en grundig utredning. Du vil få god informasjon og det vil settes opp en behandlingsplan. Vi måler lungefunksjonen din.

Behandlingen gjennomføres i to faser, oppdosering og vedlikehold.

I oppdoseringsfasen kommer du til Aleris en gang i uken i ca 8 uker

I vedlikeholdsfasen gis en sprøyte hver 6-8.uke i 3 år.

 Hvem er dette ikke egnet for?

 • personer med alvorlig hjerte- og karsykdom
 • personer med dårlig kontrollert astma
 • personer med immunologiske sykdommer
 • gravide

Hva med bivirkninger?

Rødhet, hevelse og kløe på injeksjonsstedet kan forekomme noen timer etter at vaksinasjonen er satt. 

I tillegg til lokale reaksjoner kan det oppstå kløe i øyne, nese, astma forverrelse, elveblest, generell uvelhet. Dette forekommer sjelden. 

De aller fleste komplikasjoner kan behandles enkelt, og alvorlige allergiske reaksjoner oppstår svært sjeldent.

Etter hver injeksjon er du til observasjon hos oss i minimum 30 minutter, slik at vi ser at du har det bra. 

Jeg ønsker time hos øre-nese-hals-spesialist


Finn din nærmeste avdeling

Aleris Sykehus og Røntgen Frogner

Frederik Stangs gate 11-13
0264 Oslo

Tlf. Sykehus 22 54 10 00

Tlf. Røntgen 22 43 43 43


Oscar Ohene Asante Øre-nese-hals spesialist

Oslo

Les mer
Sonja Solbakken Øre-nese-hals spesialist

Oslo

Les mer
Amer Niaz Øre-nese-hals spesialist

Oslo

Les mer
Per Leganger Larsen Øre-nese-hals spesialist

Oslo

Les mer


Øre-nese-hals-spesialist

Utredning og operasjon

Våre erfarne øre-nese-hals-spesialister tilbyr utredning og operasjon av en rekke ØNH-problemstillinger. Kort ventetid.

Vaksine

Nå er det høysesong for vaksinering

Aleris har lang og bred erfaring innen vaksinasjon og kan hjelpe deg med alt du lurer på i forbindelse med reisemedisin.

Nesemuslingene kan krympes ved forskjellige former for operasjon, slik at det blir lettere å få luft gjennom nesen.

FESS betyr funksjonell endoskopisk sinuskirurgi, og brukes blant annet ved kronisk bihulebetennelse.

Snorkeoperasjon

Ganeplastikk

Snorkeoperasjon kan i noen tilfeller være en effektiv behandling mot snorking dersom annen behandling ikke har gitt tilstrekkelig god effekt.

Reisevaksine

Vi vet hva du trenger

I Aleris har vi lang og bred erfaring innen reisevaksinasjon og tropesykdommer.

Back to top