Skip to Content

Allergivaksinasjon mot pollen

Aleris i Oslo tilbyr allergivaksinering (hyposensibilisering). Behandlingen tilbys personer som er allergiske mot pollen, og kan redusere eller kurere en allergisk sykdom.

Oppstart skjer etter grundig utredning hos vår øre-nese-hals-spesialist. Vi tilbyr full utredning med prikktesting og blodprøve. Aleris behandler voksne og barn over 15 år. Behandlingen skal ikke startes i pollensesongen og bør derfor startes høst eller tidlig vinter.

Vanlige symptomer på pollenallergi er:

 • Rennende nese
 • Tett nese
 • Kløe i nese
 • Nyseanfall
 • Rennende øyne som klør
 • Røde og hovne øyne
 • Trøtthet
 • Nedsatt konsentrasjonsevne
 • Redusert yteevne på skole, arbeid eller på fritidsaktiviteter

 

Hva er allergivaksinering?

Allergivaksinasjon, også kalt hyposensibilisering eller allergenspesifikk immunoterapi, er en behandlingsmetode som består av at man får sprøyter under huden med det stoffet man er allergisk mot. Slik tilstreber man en endret reaksjon på et sykdomsfremkallende allergen slik at symptomene reduseres.

 

 

Ved hvilke allergiske tilstander kan behandlingen gis ?

Allergivaksinering er best egnet for dem som har bjørkepollenallergi og gresspollenallergi (timotei). 

 

Hva kan jeg forvente av effekt?

De fleste vil merke betydelig reduksjon av symptomer og medikamentbehov, og en stor andel blir symptomfrie. 

Studier gir holdepunkter for at allergivaksinasjon kan forebygge utvikling av nye allergier, samt utvikling av astma hos barn med høysnue. Noen få vil ikke ha effekt av slik behandling.

 

Når bør jeg starte behandlingen?

Behandlingen skal ikke startes i pollensesongen og bør derfor startes høst eller tidlig vinter.

 

Hvordan foregår behandlingen?

Første konsultasjon er hos øre-nese-hals-spesialist som vil foreta en grundig utredning. Du vil få god informasjon og det vil settes opp en behandlingsplan. Vi måler lungefunksjonen din.

Behandlingen gjennomføres i to faser, oppdosering og vedlikehold.

 • I oppdoseringsfasen kommer du til Aleris en gang i uken i ca. 8 uker
 • I vedlikeholdsfasen gis en sprøyte hver 6-8.uke i 3 år.

 

Hvem er dette ikke egnet for?

 • personer med alvorlig hjerte- og karsykdom
 • personer med dårlig kontrollert astma
 • personer med immunologiske sykdommer
 • gravide

 

Hva med bivirkninger?

Rødhet, hevelse og kløe på injeksjonsstedet kan forekomme noen timer etter at vaksinasjonen er satt. 

I tillegg til lokale reaksjoner kan det oppstå kløe i øyne, nese, astma forverrelse, elveblest, generell uvelhet. Dette forekommer sjelden. 

De aller fleste komplikasjoner kan behandles enkelt, og alvorlige allergiske reaksjoner oppstår svært sjeldent.

Etter hver injeksjon er du til observasjon hos oss i minimum 30 minutter, slik at vi ser at du har det bra. 


Her får du utført denne tjenesten:


Oscar Ohene Asante

Oscar Ohene Asante

Øre-nese-hals-spesialist

Oslo

Sonja Solbakken

Sonja Solbakken

Øre-nese-hals-spesialist

Oslo

Amer Niaz

Amer Niaz

Øre-nese-hals-spesialist

Oslo

Per Leganger Larsen

Per Leganger Larsen

Øre-nese-hals-spesialist

Oslo

Gita Gupta Jacobsen

Gita Gupta Jacobsen

Øre-nese-hals-spesialist

Oslo

Philip M Fodstad

Philip M Fodstad

Øre-nese-hals-spesialist

Oslo


Priser medisinsk senter

Priser medisinsk senter

Prisene gjelder fra 1. februar 2019. Aleris dekker et bredt tilbud av fagområder, og vi kan derfor ofte tilpasse løsninger basert på individuelle behov.

Se priser >

Offentlig avtale innen øre-nese-hals

Offentlig avtale innen øre-nese-hals

Flere av våre sykehus har avtale innen øre-nese-hals-kirurgi.

Les mer >

Priser sykehus

Priser sykehus

Prisene gjelder fra 1.februar 2019. Aleris dekker et bredt tilbud av fagområder, og vi kan ofte tilpasse løsninger basert på individuelle behov.

Se priser >

Øre-nese-hals-spesialist i Trondheim

Øre-nese-hals-spesialist i Trondheim

Våre øre-nese-hals-spesialister utfører konsultasjoner og operasjoner.

Les mer >

Øre-nese-hals-spesialist i Tromsø

Øre-nese-hals-spesialist i Tromsø

Våre øre-nese-hals-spesialister utfører konsultasjoner og operasjoner.

Les mer >

Timebestilling hos øre-nese-hals-spesialist

Time hos øre-nese-hals-spesialist

Ønsker du å bestille time til øre-nese-hals-spesialist, benytt web-bookingen til det enkelte sykehus ved å klikke på sykehusnavnet.

Bestill her >


Back to top