Skip to Content

Tykk- og endetarmskreft

Tarmkreft er blant de hyppigst forekommende kreftformer blant menn og kvinner med ca. 3500 nye tilfeller per år. 5-årsoverlevelsen er ca. 60 prosent.

Hvem bør ta en forebyggende undersøkelse for tykktarmskreft?

Tarmkreft oppstår nesten alltid i en eksisterende og godartet polypp i tarmen. Når en polypp har sittet i tarmveggen i atskillige år og har nådd en viss størrelse er det en betydelig risiko for utvikling av kreft. Undersøkelse for polypper og fjerning av disse ved koloskopi er derfor en av de beste former for forebyggende medisinsk behandling.

Tykktarmkreft er dessverre blant de kreftsykdommene med høyest dødelighet. Dette skyldes som oftest at det oppdages for sent, fordi de fleste kreftsvulster først gir symptomer på et fremskredent tidspunkt.

Tarmkreft i de tidlige faser kan nesten alltid kureres, det er derfor viktig å reagere på selv de minste tarmsymptomer. Er du i risikogruppen for å utvikle tarmkreft må du undersøkes med koloskopi i forebyggingsøyemed.

 

Lavrisikogrupper

Alle personer som ikke tilhører noen høyrisikogruppe bør fra 50-års alderen få tatt en undersøkelse for tykktarmkreft. De fleste land anbefaler videre koloskopi hvert 10. år.

 

Høyrisikogrupper

Tilhører man en høyrisikogruppe, har man tarmsymptomer eller blod i avføringen, bør man ta en koloskopi og få laget en oppfølgingsplan for fremtiden.

 

Hvem er i en høyrisikogruppe?

  • Hvis et nært familiemedlem, slik som foreldre eller søsken, har hatt tarmkreft , bør du starte med koloskopi 10 år før den alderen som slektningen din hadde på diagnosetidspunktet.
  • Hvis det er i mer enn en generasjon har vært to eller flere familiemedlemmer med tarmkreft, er du i risikogruppen for å ha den arvelige tarmkreften Hereditary Non-Polyposis Colorectal Cancer(HNPCC), også kjent som Lynch-syndrom. Ved påvist HNPCC bør du begynne med koloskopi-undersøkelse i ung alder.
  • Hvis du har fått påvist polypper i tykktarmen eller endetarmen, avtaler legen videre oppfølging basert på polypptype og antall. Vi følger europeiske anbefalinger.
  • Hvis du har hatt kronisk tarmbetennelse (ulcerøs kolitt) gjennom 10 år eller mer, har du en økt risiko for å utvikle tarmkreft og bør derfor ta koloskopi med jevne mellomrom.


Undersøkelse for tarmkreft 

På Frogner, Solsiden og i Ålesund tilbyr vi undersøkelse for tykktarmskreft og endetarmskreft med koloskopi. Undersøkelsene utføres av en erfaren spesialist med spisskompetanse på koloskopi.  

 

Symptomer på tarmkreft:

  • Blod i avføringen eller blødning fra endetarmsåpningen

Blod i avføringen eller blødning fra endetarmsåpningen er det hyppigste symptomet på tarmkreft. Kreft i endetarmen vil i starten ofte gi symptomer som kan minne om hemoroideplager.

  • Endring i avføringsmønsteret

Endring i avføringsmønsteret til mer uregelmessig avføring, forstoppelse, diaré eller avføring av vekslende konsistens er andre symptomer på tarmkreft. Imidlertid kan disse symptomer også forekomme ved alminnelige tilstander som forstoppelse og irritabel tykktarm. Pga. risikoen for tarmkreft er det derfor viktig at tykktarmen undersøkes ved en koloskopi hvis endringen i avføringsmønsteret har vart i mer enn 4 uker.  

 

Kontakt oss:

Kreftsenteret (Frogner, Oslo), tlf: 22 54 11 88
Frogner (Oslo), tlf: 22 54 10 00
Solsiden (Trondheim), tlf: 73 87 20 00
Ålesund, tlf: 70 10 00 10

 

Andre symptomer

Magesmerter, kvalme, nedsatt appetitt og vekttap er andre symptomer på tarmkreft, men disse opptrer som regel først når sykdommen har kommet et godt stykke i utviklingen.

 

Behandling av tarmkreft

Behandling av tykktarms- og endetarmskreft foregår på offentlig sykehus. Hva slags behandling man trenger avhenger av hvor i tykktarmen svulsten ligger, og om det er spredning eller ikke. Det kan være operasjon, operasjon sammen med cellegift eller operasjon, cellegift og stråling. Dette blir bestemt etter koloskopi, vevsprøver og CT- / MR- undersøkelser.

Hvis kreften er på et tidlig stadium er sjansen for helbredelse 80-90% og ytterligere behandling er ikke nødvendig. Hvis kreften har spredd seg er 5-års overlevelsen 10%. Det er derfor viktig å ta magesymptomene på alvor, jo tidligere du kommer til utredning, desto høyere er sannsynligheten for at eventull kreft kan helbredes.

I behandlingsfasen er det som regel gastrokirurg og kreftspesialist som bestemmer behandling ut i fra de opplysninger som foreligger om svulsten. Kreftsenteret ved Aleris Helse har et tverrfaglig team og kan tilby full og rask utredning. Det tilbys også oppfølging etter ferdigbehandlet kreft.

 

Immunterapi ved tykktarms- og endetarmskreft med spredning

Aleris tilbyr immunterapi for pasienter som har fått påvist feil i DNA-reparasjonssystemet, f.eks mikro-satellitt instabilitet (MSI- high).

Studier har vist svært god effekt av immunterapi for disse pasientene, og amerikanske myndigheter (Food and Drug Administration, FDA) har nylig har godkjent behandling med PD1-hemmere for disse pasientene.

Jeg ønsker time hos mage-/tarmspesialistHjörtur Gislason

Hjörtur Gislason

Gastrokirurg

Oslo

Marius Normann

Marius Normann

Onkolog

Oslo

Asad Ali

Asad Ali

Gastroenterolog

Oslo

Bent Johnny Nergård

Bent Johnny Nergård

Gastrokirurg

Oslo

Ebrahim Aghajani

Ebrahim Aghajani

Gastrokirurg

Oslo

Carl Fredrik Schou

Carl Fredrik Schou

Gastrokirurg

Oslo


Offentlig avtale innen fordøyelsessystemet

Offentlig avtale innen fordøyelsessystemet

Ved flere av våre sykehus har vi offentlig avtale innen fordøyelsessystemet.

Les mer >

Priser sykehus

Priser sykehus

Prisene gjelder fra 1.februar 2018. Aleris dekker et bredt tilbud av fagområder, og vi kan ofte tilpasse løsninger basert på individuelle behov.

Se priser >

Allergisk eller intolerant - matoverfølsomhet

Allergisk eller intolerant - matoverfølsomhet

Teoretisk sett er det en tydelig forskjell på allergi og intoleranse, men i praksis er det ikke alltid like enkelt å vite hva som er forskjellen.

Les mer >

Interessert i å lære mer om helse?

Interessert i å lære mer om helse?

Meld deg på vårt nyhetsbrev ved å fylle ut skjemaet på denne siden!

Les mer >

Generelle råd ved plager fra mage/spiserør

Generelle råd ved plager fra mage/spiserør

Halsbrann, sure oppstøt, og fordøyelsesproblemer er blitt svært vanlig og skyldes ofte stress i hverdagen, uregelmessige måltider eller feil kosthold.

Les mer >

Ikke vent med å sjekke mageproblemer

Ikke vent med å sjekke mageproblemer

Mageproblemer kan være svært plagsomt og gå utover livskvaliteten til den det gjelder. Finn årsaken til problemene og få nødvendig behandling raskt.

Les mer >


Back to top