Skip to Content

Tykk- og endetarmskreft

Tarmkreft er blant de hyppigst forekommende kreftformer blant menn og kvinner med ca. 3500 nye tilfeller per år. 5- års overlevelsen er ca. 60 prosent.

Tarmkreft oppstår nesten alltid i en eksisterende og godartet polypp i tarmen. Når en polypp har sittet i tarmveggen i atskillige år og har nådd en viss størrelse er det en betydelig risiko for utvikling av kreft. Undersøkelse for polypper og fjerning av disse ved koloskopi er derfor en av de beste former for forebyggende medisinsk behandling.

Tykktarmkreft er dessverre blant de kreftsykdommene med høyest dødelighet. Dette skyldes som oftest at det oppdages for sent, fordi de fleste kreftsvulster først gir symptomer på et fremskredent tidspunkt.

Tarmkreft i de tidlige faser kan nesten alltid kureres, det er derfor viktig å reagere på selv de minste tarmsymptomer. Er du i risikogruppen for å utvikle tarmkreft må du undersøkes med koloskopi i forebyggingsøyemed.

Hvem bør ta en forebyggende undersøkelse for tykktarmskreft?

Lavrisikogrupper:Alle personer som ikke tilhører noen høyrisikogruppe bør fra 50-års alderen få tatt en undersøkelse for tykktarmkreft. De fleste land anbefaler videre koloskopi hvert 10. år.

Høyrisikogrupper:Tilhører man en høyrisikogruppe, har man tarmsymptomer eller blod i avføringen, bør man ta en koloskopi og få laget en oppfølgingsplan for fremtiden.

Hvem er i en høyrisikogruppe?

  • Hvis et nært familiemedlem, slik som foreldre eller søsken, har hatt tarmkreft , bør du starte med koloskopi 10 år før den alderen som slektningen din hadde på diagnosetidspunktet.
  • Hvis det er i mer enn en generasjon har vært to eller flere familiemedlemmer med tarmkreft, er du i risikogruppen for å ha den arvelige tarmkreften Hereditary Non-Polyposis Colorectal Cancer(HNPCC), også kjent som Lynch-syndrom. Ved påvist HNPCC bør du begynne med koloskopi-undersøkelse i ung alder.
  • Hvis du har fått påvist polypper i tykktarmen eller endetarmen, avtaler legen videre oppfølging basert på polypptype og antall. Vi følger europeiske anbefalinger.
  • Hvis du har hatt kronisk tarmbetennelse (ulcerøs kolitt) gjennom 10 år eller mer, har du en økt risiko for å utvikle tarmkreft og bør derfor ta koloskopi med jevne mellomrom.


Undersøkelse for tarmkreft 

På Frogner, Solsiden og i Ålesund tilbyr vi undersøkelse for tykktarmskreft og endetarmskreft med koloskopi. Undersøkelsene utføres av en erfaren spesialist med spisskompetanse på koloskopi.  

Symptomer på tarmkreft


Blod i avføringen eller blødning fra endetarmsåpningen

Blod i avføringen eller blødning fra endetarmsåpningen er det hyppigste symptomet på tarmkreft. Kreft i endetarmen vil i starten ofte gi symptomer som kan minne om hemoroideplager.

Endring i avføringsmønsteret

Endring i avføringsmønsteret til mer uregelmessig avføring, forstoppelse, diaré eller avføring av vekslende konsistens er andre symptomer på tarmkreft. Imidlertid kan disse symptomer også forekomme ved alminnelige tilstander som forstoppelse og irritabel tykktarm. Pga. risikoen for tarmkreft er det derfor viktig at tykktarmen undersøkes ved en koloskopi hvis endringen i avføringsmønsteret har vart i mer enn 4 uker.  

Andre symptomer

Magesmerter, kvalme, nedsatt appetitt og vekttap er andre symptomer på tarmkreft, men disse opptrer som regel først når sykdommen har kommet et godt stykke i utviklingen.

Behandling av tarmkreft

Behandling av tykktarms- og endetarmskreft foregår på offentlig sykehus.  Hva slags behandling man trenger avhenger av hvor i tykktarmen svulsten ligger, og om det er spredning eller ikke. Det kan være operasjon, operasjon sammen med cellegift eller operasjon, cellegift og stråling. Dette blir bestemt etter koloskopi, vevsprøver og CT- / MR- undersøkelser.

Hvis kreften er på et tidlig stadium er sjansen for helbredelse 80-90% og ytterligere behandling er ikke nødvendig. Hvis kreften har spredd seg er 5-års overlevelsen 10%. Det er derfor viktig å ta magesymptomene på alvor, jo tidligere du kommer til utredning, desto høyere er sannsynligheten for at eventull kreft kan helbredes.

I behandlingsfasen er det som regel gastrokirurg og kreftspesialist som bestemmer behandling ut i fra de opplysninger som foreligger om svulsten. Kreftsenteret ved Aleris Helse har et tverrfaglig team og kan tilby full og rask utredning. Det tilbys også oppfølging etter ferdigbehandlet kreft.

Immunterapi ved tykktarms- og endetarmskreft med spredning

Aleris tilbyr immunterapi for pasienter som har fått påvist feil i DNA reparasjonssystemet, f.eks mikro-satellitt instabilitet (MSI- high).

Studier har vist svært god effekt av immunterapi for disse pasientene, og amerikanske myndigheter (Food and Drug Administration, FDA) har nylig har godkjent behandling med PD1- hemmere for disse pasientene.

Jeg ønsker time hos mage-/tarmspesialist


Finn din nærmeste avdeling

Aleris Sykehus og Røntgen Frogner

Frederik Stangs gate 11-13
0264 Oslo

Tlf. Sykehus 22 54 10 00

Tlf. Røntgen 22 43 43 43

Aleris Sykehus og Røntgen Ålesund

Sundgata 12
6003 Ålesund

Tlf. Sykehus 70 10 00 10

Tlf. Røntgen 22 43 43 43

Aleris Sykehus og Røntgen Solsiden Trondheim

Innherredsveien 7D, 3.etg.
Inngang fra Kirkegata
7014 Trondheim

Tlf. Sykehus 73 87 20 00

Tlf. Røntgen 22 43 43 43

Aleris Kreftsenter

Frederik Stangs gate 11-13
0264 Oslo

Tlf. 22 54 11 88


Marius Normann Onkolog

Oslo

Les mer
Asad Ali Gastroenterolog

Oslo

Les mer
Tommy Bernhard Johnsen Gastrokirurg

Ålesund

Les mer
Ranjeet Singh Dhatt Gastroenterolog

Oslo

Les mer
Ingrid Prytz Berset Gastroentereolog

Ålesund

Les mer
Helge L. Waldum Gastroenterolog

Trondheim

Les mer


Mage- og tarmspesialist

Gastroenterolog

Mage- eller tarmproblemer? Våre erfarne spesialister i fordøyelsessykdommer tilbyr grundig utredning.

CT Colon

Røntgenundersøkelse av tykktarmen

CT Colon er en røntgenundersøkelse av tykktarmen som kan avdekke eller utelukke sykdomstilstander i tarmen.

Mage-/tarmkreft

Cancer Coli

Kreft i tykktarm eller endetarm er en av de vanligste kreftformene i Norge. Oppdages den tidlig er prognosene gode.

Sigmoideoskopi

Undersøkelse av ende- og tykktarmen

Sigmoideoskopi er vanlig å gjøre hvis man har symptomer som gir legen mistanke om sykdom i nedre delen av tykktarmen.

Aleris vil ofte kunne tilby innovative behandlingsformer godkjent av europeiske legemiddelmyndigheter før de er tilgjengelige i det offentlige.

Rektoskopi

Undersøkelse av endetarmen

Ved rektoskopi undersøker legen endetarmen og nedre del av tykktarmen. Undersøkelsen tar ikke mer enn to til tre minutter.

Back to top