Skip to Content

Brokk

Brokk er en utposning av bukhinnen gjennom en svekkelse eller en åpning i bukveggen, såkalt bukveggsdefekt. Brokket fremstår som en kul når en står i oppreist stilling, hoster eller presser ut buken.

Typer av brokk

1. Lyskebrokk– i lysken
2. Navlebrokk– i eller nær navlen
3. Arrbrokk – brokk i gammelt operasjonsarr
4. Lårbrokk– i overgangen til låret
5. Epigastrisk brokk – midtlinjen mellom navle og mellomgulv

Symptomer på brokk

Noen ganger kan det oppleves som smerte eller ubehag i lysken en tid før selve brokket tydelig fremtrer. Det er ikke alltid man har plager av et lite brokk, men over tid kan brokket bli større og gi økende plager spesielt ved fysisk aktivitet og i arbeidssituasjoner der det for eksempel kreves tunge løft eller aktiv bruk av bukpressen. Det er oftest da plagene er av en slik karakter at kirurgisk behandling er aktuelt.

En sjelden gang kan brokket bli inneklemt, dvs. at det ikke går tilbake når man legger seg ned og prøver å klemme det tilbake. Oftest inneholder et slikt brokk fett fra bukhulen og det er da ikke nødvendigvis farlig. Men dersom man får mye smerter i magen, stopp i tarmfunksjonen eller påfallende farge på huden, kan det være inneklemt tarm i brokket. Da kreves det som regel akuttinnleggelse på sykehus og evt. akutt operasjon av brokket. Det store flertall av brokk behandles imidlertid ved planlagt kirurgi og i dag oftest som dagkirurgi.

Årsaken til brokk

Lyskebrokk er vanligst hos menn og guttebarn og har sammenheng med ufullstendig eller dårlig lukking av lyskekanalen i fosterstadiet etter at testikkelen har vandret fra buken, gjennom lyskekanalen og ned i pungen. Hos godt voksne og eldre menn er lyskebrokk også vanlig og skyldes her tilstander med økt trykk i buken som ved vannlatingsbesvær forårsaket av prostatisme, forstoppelse og ved tunge løft. Røyking, overvekt og graviditet gir også økt risiko for å utvikle brokk.

Behandling av brokk

Brokk hos barn skal alltid opereres. Hos voksne behøver man ikke å operere et brokk som ikke gir symptomer. Men hvis man er fysisk aktiv, vil som regel et brokk i hvert fall på sikt gi lokale symptomer og plager og da er det grunnlag for å behandle dette. Behandlingen i dag er operativ og i de fleste tilfelle dreier det seg om forsterking av bukveggen med en type nett. I påvente av operasjon kan man behandle med brokkbind og i enkelte tilfelle der man ikke tør utføre operasjon, kan brokkbind være permanent behandling.

Jeg ønsker time hos mage-/tarmspesialist


Finn din nærmeste avdeling


Hjörtur Gislason

Hjörtur Gislason

Gastrokirurg

Oslo

Ebrahim Aghajani

Ebrahim Aghajani

Gastrokirurg

Oslo

Bent Johnny Nergård

Bent Johnny Nergård

Gastrokirurg

Oslo

Tommy Bernhard Johnsen

Tommy Bernhard Johnsen

Gastrokirurg

Ålesund

Carl Fredrik Schou

Carl Fredrik Schou

Gastrokirurg

Oslo

Asad Ali

Asad Ali

Gastroenterolog

OsloBack to top