The gastrointestinal symptom rating scale (GSPS)

Les dette først: Undersøkelsen inneholder spørsmål om hvordan du har det, og hvordan du har hatt det DEN SISTE UKEN. Marker det alternativ som best passer på deg og din situasjon.