Skip to Content

Gallesteinssykdommer

En stor del av befolkningen har gallestein, men de fleste har ingen symptomer eller plager av det. Enkelte kan imidlertid få smerter som følge av at steiner kiler seg fast enten i galleblæren eller i den dype gallegangen. Dette kan utvikle seg til betennelse.

Gallestein dannes når gallen krystalliseres og danner steiner. Gallen dannes i leveren og lagres i galleblæren. Gallen skilles ut til tarmen ved behov, dette skjer når fettstoff entrer tynntarmen. Gallen hjelper oss å fordøye fett ved at den deler fettstoffet inn i flere små partikler for å minske overflaten slik at det lettere tas opp fra tarmen. Gallen består av fett, kolesterol, gallesalter og bilirubin (det stoffet som gir avføring farge). Når det kommer ubalanse i forholdet mellom disse bestanddelene kan det dannes gallesteiner. 80% av alle gallesteiner er laget hovedsakelig av kolesterol. De resterende 20% kalles ofte pigmentsteiner, og er hovedsakelig laget av bilirubin.

Symptomer

En stor del av befolkningen har gallestein, men de fleste har ingen symptomer
eller plager av det. Enkelte kan imidlertid få smerter som følge av at steiner
kiler seg fast enten i galleblæren eller i den dype gallegangen. Typisk får man
da anfallsvise smerter under høyre ribbeinsbue utstrålende til rygg og høyre
skulder, gjerne etter inntak av et fettrikt måltid.

Det kan utvikle seg til betennelse i galleblæren, i gallegangene eller i bukspyttkjertelen som følge av gallestein. Ofte kreves det da akutt sykehusinnleggelse. Hvis steinen blir liggende i den dype gallegangen, kan man bli gul i huden eller i øyehviten og man kan få avfarget avføring eller mørk urin.

Diagnose

Stilles best ved ultralyd av galleveier, en enkel og sikker metode. Blodprøver
kan understøtte eller redusere mistanke om gallegangsstein og magnetrøntgen av galleveiene (MRCP) kan sikre eller avkrefte gallegangsstein.

Andre galleveislidelser

Kreft i galleblære er veldig sjeldent.

Kreft i bukspyttkjertel og i galleganger er noe vanligere, men meget sjelden under 50 års alder.

Betennelse i galleveier og bukspyttkjertel uten gallestein forekommer, men gallestein er den desidert vanligste årsaken til betennelse.

Behandling

Prinsippet for varig behandling av gallesteinssykdommen er fjernelse av
galleblæren. Da vil det ikke være mulig å danne nye gallesteiner. I dag gjøres dette ved videoassistert kirurgi, såkalt laparoskopi eller kikkhullskirurgi.

Ved mistanke om stein i den dype gallegangen må det først gjøres såkalt ERCP med papillotomi og stenekstraksjon (ta ut steinen ved hjelp av et endoskop med enten ballong eller en kurv).

Disse behandlingstypene utfyller hverandre og regnes i dag som relativt enkle og svært sikre metoder. Gallesteinsløsende medisiner eller lydbølgeknusing av gallestein regnes ikke som god behandling av denne sykdommen i dag.

Jeg ønsker time hos gastrokirurg


Finn din nærmeste avdeling

Aleris Sykehus og Røntgen Frogner

Frederik Stangs gate 11-13
0264 Oslo

Tlf. Sykehus 22 54 10 00

Tlf. Røntgen 22 43 43 43

Aleris Sykehus og Røntgen Ålesund

Sundgata 12
6003 Ålesund

Tlf. Sykehus 70 10 00 10

Tlf. Røntgen 22 43 43 43


Hjörtur Gislason Gastrokirurg

Oslo

Les mer
Tommy Bernhard Johnsen Gastrokirurg

Ålesund

Les mer
Asad Ali Gastroenterolog

Oslo

Les mer
Bent Johnny Nergård Gastrokirurg

Oslo

Les mer
Ebrahim Aghajani Gastrokirurg

Oslo

Les mer
Carl Fredrik Schou Gastrokirurg

Oslo

Les mer


Mage- og tarmspesialist

Gastroenterolog

Mage- eller tarmproblemer? Våre erfarne spesialister i fordøyelsessykdommer tilbyr grundig utredning.

Gastrokirurg

Inngrep i buken

Vi har svært erfarne spesialister innen gastrokirurgi og tilbyr det meste av gastrokirurgiske inngrep.

CT Colon

Røntgenundersøkelse av tykktarmen

CT Colon er en røntgenundersøkelse av tykktarmen som kan avdekke eller utelukke sykdomstilstander i tarmen.

Brokk

Utposning av bukhinnen

Brokk er en utposning av bukhinnen, og kan noen ganger oppleves som smerte eller ubehag i lysken før det fremtrer tydelig.

Laparoskopi

Kikkhullskirurgi

Laparoskopi er en kirurgisk operasjonsmetode som foregår ved at man fører instrumenter inn i bukhulen via smale rør.

Kolonreseksjon

Fjerne deler av tykktarmen

Ved lidelser i tykktarmen kan det være grunnlag for reseksjon(kirurgisk fjerning) av deler av tykktarmen din.

Back to top