Skip to Content

Brokk

Brokk er en utposning av bukhinnen gjennom en svekkelse eller en åpning i bukveggen, såkalt bukveggsdefekt. Brokket fremstår som en kul når en står i oppreist stilling, hoster eller presser ut buken.

Typer av brokk

1. Lyskebrokk– i lysken
2. Navlebrokk– i eller nær navlen
3. Arrbrokk – brokk i gammelt operasjonsarr
4. Lårbrokk– i overgangen til låret
5. Epigastrisk brokk – midtlinjen mellom navle og mellomgulv

Symptomer på brokk

Noen ganger kan det oppleves som smerte eller ubehag i lysken en tid før selve brokket tydelig fremtrer. Det er ikke alltid man har plager av et lite brokk, men over tid kan brokket bli større og gi økende plager spesielt ved fysisk aktivitet og i arbeidssituasjoner der det for eksempel kreves tunge løft eller aktiv bruk av bukpressen. Det er oftest da plagene er av en slik karakter at kirurgisk behandling er aktuelt.

En sjelden gang kan brokket bli inneklemt, dvs. at det ikke går tilbake når man legger seg ned og prøver å klemme det tilbake. Oftest inneholder et slikt brokk fett fra bukhulen og det er da ikke nødvendigvis farlig. Men dersom man får mye smerter i magen, stopp i tarmfunksjonen eller påfallende farge på huden, kan det være inneklemt tarm i brokket. Da kreves det som regel akuttinnleggelse på sykehus og evt. akutt operasjon av brokket. Det store flertall av brokk behandles imidlertid ved planlagt kirurgi og i dag oftest som dagkirurgi.

Årsaken til brokk

Lyskebrokk er vanligst hos menn og guttebarn og har sammenheng med ufullstendig eller dårlig lukking av lyskekanalen i fosterstadiet etter at testikkelen har vandret fra buken, gjennom lyskekanalen og ned i pungen. Hos godt voksne og eldre menn er lyskebrokk også vanlig og skyldes her tilstander med økt trykk i buken som ved vannlatingsbesvær forårsaket av prostatisme, forstoppelse og ved tunge løft. Røyking, overvekt og graviditet gir også økt risiko for å utvikle brokk.

Behandling av brokk

Brokk hos barn skal alltid opereres. Hos voksne behøver man ikke å operere et brokk som ikke gir symptomer. Men hvis man er fysisk aktiv, vil som regel et brokk i hvert fall på sikt gi lokale symptomer og plager og da er det grunnlag for å behandle dette. Behandlingen i dag er operativ og i de fleste tilfelle dreier det seg om forsterking av bukveggen med en type nett. I påvente av operasjon kan man behandle med brokkbind og i enkelte tilfelle der man ikke tør utføre operasjon, kan brokkbind være permanent behandling.

Jeg ønsker time hos gastrokirurg


Finn din nærmeste avdeling

Aleris Sykehus og Røntgen Frogner

Frederik Stangs gate 11-13
0264 Oslo

Tlf. Sykehus 22 54 10 00

Tlf. Røntgen 22 43 43 43

Aleris Sykehus og Røntgen Ålesund

Sundgata 12
6003 Ålesund

Tlf. Sykehus 70 10 00 10

Tlf. Røntgen 22 43 43 43


Hjörtur Gislason Gastrokirurg

Oslo

Les mer
Tommy Bernhard Johnsen Gastrokirurg

Ålesund

Les mer
Asad Ali Gastroenterolog

Oslo

Les mer
Bent Johnny Nergård Gastrokirurg

Oslo

Les mer
Ebrahim Aghajani Gastrokirurg

Oslo

Les mer
Carl Fredrik Schou Gastrokirurg

Oslo

Les mer


Mage- og tarmspesialist

Gastroenterolog

Mage- eller tarmproblemer? Våre erfarne spesialister i fordøyelsessykdommer tilbyr grundig utredning.

Gastrokirurg

Inngrep i buken

Vi har svært erfarne spesialister innen gastrokirurgi og tilbyr det meste av gastrokirurgiske inngrep.

CT Colon

Røntgenundersøkelse av tykktarmen

CT Colon er en røntgenundersøkelse av tykktarmen som kan avdekke eller utelukke sykdomstilstander i tarmen.

Laparoskopi

Kikkhullskirurgi

Laparoskopi er en kirurgisk operasjonsmetode som foregår ved at man fører instrumenter inn i bukhulen via smale rør.

Kolonreseksjon

Fjerne deler av tykktarmen

Ved lidelser i tykktarmen kan det være grunnlag for reseksjon(kirurgisk fjerning) av deler av tykktarmen din.

Endetarmsprolaps

Analprolaps og rektumprolaps

Ubehag, mindre blødninger, væsking og lekkasje av avføring er vanlige symptomer på endetarmsprolaps, samt sårhet og kløe.

Back to top