Skip to Content

Konsultasjon hos fysikalsk medisiner

En fysikalsk medisiner utreder og behandler sykdommer, skader og funksjonssvikt i bevegelsesapparatet, i tillegg til å jobbe med opptrening etter ulike sykdommer og skader.

Pasientene kan ha akutte og kroniske lidelser i muskel- og skjelettsystemet, nervesystemet, sirkulasjonssystemet eller langvarig smerteproblematikk. Mange av pasientene har ofte, eller står i fare for å få, en langvarig funksjonshemming.

Vår fysikalske medisiner utreder og behandler blant annet:

  • Nakke- og ryggsmerter med eller uten utstrålende smerter: Nakke- ryggprolaps med radikulopati, spesifikke rygglidelser (spondylolisthese, spinal stenose, scoliose) og uspesifikke nakke- og ryggsmerter
  • Skulderproblematikk (subacromiale smerter/rotatorcuff-tendinopati, frozen shoulder)
  • TOS (thoracic outlet syndrom)
  • Armsmerter (tennisalbue og musearm)
  • Komplekst regionalt smertesyndrom (CRPS)/nerveskader
  • Hofte-, kne-, fot-, ankelrelaterte plager
  • Kroniske utbredte muskel- skjelettsmerter

Når du kommer til konsultasjon vil legen snakke med deg om aktuelle plager, gjennomføre en klinisk undersøkelse og evt. en ultralydundersøkelse samt rekvirere supplerende undersøkelser ved behov for det. Du og legen vil på bakgrunn av dette legge en plan for videre behandling og oppfølging. Injeksjonsbehandling vil kunne benyttes for behandling av skulderlidelser (rotatorcuff-bursitt, frozen shoulder) og hofterelatert senepatologi med slimposebetennelse (trochanter tendinitt/bursitt). Som et ledd i spesialistkonsultasjonen vil det av og til utarbeides enkle legeerklæringer, for eksempel søknad om å få dekket ortopediske hjelpemidler.

Vår fysikalske medisiner har et tett samarbeid med ortopeder og nevrokirurger ved Aleris.

Jeg ønsker time hos fysikalsk medisiner


Finn din nærmeste avdeling

Aleris Sykehus og Røntgen Frogner

Frederik Stangs gate 11-13
0264 Oslo

Tlf. Sykehus 22 54 10 00

Tlf. Røntgen 22 43 43 43

Aleris Sykehus og Røntgen Ålesund

Sundgata 12
6003 Ålesund

Tlf. Sykehus 70 10 00 10

Tlf. Røntgen 22 43 43 43


Elina Schistad Fysikalsk medisiner

Oslo

Les mer
Ingvild Kjeldberg Fysikalsk medisiner

Ålesund

Les mer
Synnøve Kvalheim Fysikalsk medisiner

Oslo

Les mer


Fysikalsk medisiner

Skader og funksjonssvikt i bevegelsesapparatet

En fysikalsk medisiner utreder og behandler sykdommer, skader og funksjonssvikt i bevegelsesapparatet.

Back to top