Skip to Content

Konsultasjon hos fysikalsk medisiner

En fysikalsk medisiner utreder og behandler sykdommer, skader og funksjonssvikt i bevegelsesapparatet, i tillegg til å jobbe med opptrening etter ulike sykdommer og skader.

Pasientene kan ha akutte og kroniske lidelser i muskel- og skjelettsystemet, nervesystemet, sirkulasjonssystemet eller langvarig smerteproblematikk. Mange av pasientene har ofte, eller står i fare for å få, en langvarig funksjonshemming.

Kontakt oss:

Frogner (Oslo), tlf: 22 54 10 00
Ålesund, tlf: 70 10 00 10

 

Vår fysikalske medisiner utreder og behandler blant annet:

  • Nakke- og ryggsmerter med eller uten utstrålende smerter: Nakke- ryggprolaps med radikulopati, spesifikke rygglidelser (spondylolisthese, spinal stenose, scoliose) og uspesifikke nakke- og ryggsmerter
  • Skulderproblematikk (subacromiale smerter/rotatorcuff-tendinopati, frozen shoulder)
  • TOS (thoracic outlet syndrom)
  • Armsmerter (tennisalbue og musearm)
  • Komplekst regionalt smertesyndrom (CRPS)/nerveskader
  • Hofte-, kne-, fot-, ankelrelaterte plager
  • Kroniske utbredte muskel- skjelettsmerter

Når du kommer til konsultasjon vil legen snakke med deg om aktuelle plager, gjennomføre en klinisk undersøkelse og evt. en ultralydundersøkelse samt rekvirere supplerende undersøkelser ved behov for det. Du og legen vil på bakgrunn av dette legge en plan for videre behandling og oppfølging. Injeksjonsbehandling vil kunne benyttes for behandling av skulderlidelser (rotatorcuff-bursitt, frozen shoulder) og hofterelatert senepatologi med slimposebetennelse (trochanter tendinitt/bursitt). Som et ledd i spesialistkonsultasjonen vil det av og til utarbeides enkle legeerklæringer, for eksempel søknad om å få dekket ortopediske hjelpemidler.

Vår fysikalske medisiner har et tett samarbeid med ortopeder og nevrokirurger ved Aleris.


Her får du utført denne tjenesten:


Elina Schistad

Elina Schistad

Fysikalsk medisiner

Oslo

Fredrik Smith

Fredrik Smith

Fysikalsk medisiner

Oslo


Priser sykehus

Priser sykehus

Prisene gjelder fra 1.februar 2019. Aleris dekker et bredt tilbud av fagområder, og vi kan ofte tilpasse løsninger basert på individuelle behov.

Se priser >

Interessert i å lære mer om helse?

Interessert i å lære mer om helse?

Meld deg på vårt nyhetsbrev ved å fylle ut skjemaet på denne siden!

Les mer >

Back to top