Skip to Content
Pasient med ledd problemer

Fysikalsk medisiner

En fysikalsk medisiner utreder og behandler sykdommer, skader og funksjonssvikt i bevegelsesapparatet, i tillegg til å jobbe med opptrening etter ulike sykdommer og skader.

På konsultasjon utredes og behandles pasienter for sykdommer, skader og funksjonssvikt i skjelett og muskulatur.


Her får du utført denne tjenesten

Aleris Sykehus og Røntgen Frogner

Frederik Stangs gate 11-13
0264 Oslo

Tlf Sykehus 22 54 10 00

Tlf Røntgen 22 43 43 43

Aleris Sykehus og Røntgen Ålesund

Sundgata 12
6003 Ålesund

Tlf Sykehus 70 10 00 10

Tlf Røntgen 22 43 43 43


Elina Schistad Fysikalsk medisiner

Oslo

Les mer
Ingvild Kjeldberg Fysikalsk medisiner

Ålesund

Les mer
Synnøve Kvalheim Fysikalsk medisiner

Oslo

Les mer

Back to top