Skip to Content

Laseroperasjon av åreknuter

Mange som er plaget med åreknuter ønsker en rask og effektiv behandling av sine plager. Vi kan tilby en rask og smertefri behandling med laser, der det er kort rekonvalesenstid. Det er utført mange studier som dokumenterer gode resultater av denne behandlingen.

Laserbehandling er egnet for alle som har svikt i samlevenene på innsiden av låret (Vena Saphena Magna) og på baksiden av leggen (Vena Saphena Parva). Du vil bli innkalt til konsultasjon hos kirurgi i forkant av eventuell behandling. Prisen for denne konsultasjonen fratrekkes dersom det blir aktuelt med laserbehandling.

Fordelen med denne behandlingsmetoden er:

  • Inngrepet utføres i lokalbedøvelse
  • Man kan operere begge ben samtidig
  • Et lite innstikk legges under kneet (man unngår lyskesnitt og store arr)
  • Lite postoperativt ubehag for pasienten
  • Behov for kompresjonsstrømper i kun to uker etter operasjonen
  • Man trenger sjelden sykemelding (pasienten er tilbake i arbeid stort sett etter 2. postoperative dag)
  • Langtidsstudier (5-7års oppfølging) viser at resultatene av laserbehandling er like gode eller bedre enn ved tradisjonell kirurgi

Metodens begrensninger
Vanligvis regner man med en gjennomsnittlig forbedring hos pasienten på ca 70 %. Det kan dessverre ikke garanteres at det ikke oppstår nye åreknuter senere. Disse kan i så fall ofte behandles med innsprøytning av et medikament i blodåren. Denne behandlingsformen kalles sklerosering.

Jeg ønsker time hos karkirurg


Finn din nærmeste avdeling

Aleris Sykehus Colosseum-Nobel

Sørkedalsveien 10 B
0369 Oslo

Tlf. 23 19 50 50

Aleris Sykehus Drammen

Albumsgate 9
3016 Drammen

Tlf. 32 21 11 00

Aleris Sykehus Colosseum Stavanger

Lagårdsveien 91, 2. etg.
4010 Stavanger

Tlf. 51 91 19 60

Aleris Sykehus og Røntgen Solsiden Trondheim

Innherredsveien 7D, 3.etg.
Inngang fra Kirkegata
7014 Trondheim

Tlf. Sykehus 73 87 20 00

Tlf. Røntgen 22 43 43 43


Alfred Arvesen Karkirurg

Oslo

Les mer
Rune Eggum Karkirurg

Drammen

Les mer
Gudmundur Danielsson Karkirurg

Stavanger

Les mer


Åreknutebehandling

Skånsomme og effektive metoder

Åreknuter er utvidede og slyngende blodårer som ligger rett under hudoverflaten. Aleris kan fjerne åreknuter med skånsomme metoder.

Steambehandling åreknuter

Umiddelbart synlige resultater

Steambehandling av åreknuter er en meget skånsom behandling som utføres i lokalbedøvelse.

Back to top