Myter og fakta om slankeoperasjon

I dette innlegget vil vi så godt vi kan redegjøre for ulike påstander om slankeoperasjon.

PÅSTAND: En fedmeoperasjon er den enkle veien til å gå ned i vekt. 

Svar: Myte. Overvektskirurgi er et kraftig og bra verktøy, men det er også det siste hjelpemiddelet man skal ta fram fra verktøykassen. Jo mer overvektig du er, desto større er sannsynligheten for at du har utviklet fedmerelaterte sykdommer. Det øker risikoen for komplikasjoner. Derfor skal fedmeoperasjonen være siste utvei, noe du gjør når alt annet har mislykkes. I tillegg krever en operasjon livsvarig innsats. Livsstilen må legges om, du må ta kosttilskudd og følges opp av lege resten av livet. Dersom du ikke vil gjøre en innsats selv, er ikke operasjon veien å gå.

 

PÅSTAND: Fedmeopererte går som regel opp i vekt igjen i løpet av kort tid. 

Svar: Myte. Overvektskirurgi har vist seg å være en effektiv metode for å gå ned i vekt og bli der. Det skyldes fysiologiske og hormonelle faktorer, men psykologiske og andre faktorer skal ikke undervurderes. En operasjon fører ikke til det samme suget etter mat som ”vanlige” slankere kan oppleve, og kroppen må raskt venne seg til og leve på langt mindre næring. Et omfattende inngrep vil dessuten øke alvoret i situasjonen for den enkelte. At du får en generelt forbedre helsetilstand vil også gi motivasjon. Det samme gir livslang oppfølging.

 

PÅSTAND: Kroppen vil alltid forsøke å få tilbake kiloene den har mistet. 

Svar: Fakta, men skyldes at kroppen er ”programmert” til å få tilbake kroppens maksimumsvekt. Dette styres av hormoner, og det ligger dypt i oss mennesker at rask vektnedgang ikke er gunstig for vår evne til å overleve og dermed forplante oss. Ved overvektskirurgi brytes disse hormonelle reaksjonene i stor grad. Man kan si at kroppens referansevekt nullstilles. Det er én av årsakene til at overvektskirurgi kan vise til gode resultater.

 

PÅSTAND: En fedmeoperasjon kan føre til en rekke bivirkninger, som håravfall, ødelagte tenner og fordøyelsesproblemer.

Svar: Fakta, dersom en pasient unnlater å følge opp en operasjon med nødvendige tiltak. Det første året etter en operasjon er spesielt tungt for kroppen. Derfor kreves det at du som pasient deltar i et oppfølgingsprogram. De første årene kan det være i regi av den private klinikken eller det offentlige sykehuset, etter hvert overtar fastlegen ansvaret for oppfølgingen. Den viktigste jobben gjør pasienten likevel selv. Plagene som er beskrevet er typiske for feilernæring som kan oppstå hos pasienter som dropper kosttilskuddene kroppen trenger etter operasjonen. Dersom du følger rådene vil du få en normal fordøyelse og god helse.

 

PÅSTAND: Fedme og overvektige mennesker får alt for mye oppmerksomhet. 

Svar: Myte, overvekt får alt for lite oppmerksomhet, i hvert fall i helsevesenet. Operasjoner er blitt en del av det offentlige tilbudet forholdsvis nylig. I lys av at fedmeepidemien nå er i ferd med å spre seg over store deler av den vestlige verden, har Verdens helseorganisasjon slått fast at overvekt er den mest neglisjerte helsetrusselen og et stort samfunnsproblem.

Er du usikker på om du faller innenfor gruppen som bør vurdere kirurgisk tiltak, kan du selv sjekke BMI-en din.