BMI-kalkulator

En BMI-kalkulator er et verktøy som raskt gir svar på hvor høy BMI du har. Body Mass Index (BMI) eller kroppsmasseindeks (KMI) som det heter på norsk, er en formel som viser forholdene mellom vekt og høyde. Her kan du regne ut din BMI med BMI-kalkulatoren og finne ut om slankeoperasjon er noe for deg

cm
kg

Din BMI er:

Undervekt (0 - 18,5)

Din BMI indikerer at du er undervektig. En sunn kroppsvekt er viktig for god helse, mange er ikke klar over at undervekt er uheldig. For enkelte kan det være vanskelig å legge på seg. Vi anbefaler at du tar kontakt med din fastlege eller annet helsepersonell dersom du ønsker råd og veiledning.

Normalvekt (18,5 - 25)

Din BMI indikerer at du er normalvektig. Fedmekirurgi er ikke aktuelt for deg. Vektnedgang er heller ikke anbefalt, men et sunt kosthold og regelmessig fysisk aktivitet er gunstig for å opprettholde god helse.

Overvekt (25 - 30)

Din BMI indikerer at du har en overvekt. Din helserisiko kan være forhøyet, men dette er svært individuelt. BMI kan være misvisende dersom du har høy muskelmasse. For å vurdere din helserisiko er det smart å benytte flere mål. Hvis du er kvinne og din livvidde er større enn 88cm, eller hvis du er mann og din livvidde er over 100cm så har du forhøyet risiko for livsstilssykdommer som diabetes II, høyt blodtrykk og hjerte- og karsykdom. Det er viktig at du ikke øker din vekt ytterligere, men eventuelt prøver å redusere den noe.
Hvis din BMI er høyere enn 27 er risikoen for fedmerelaterte helseplager høyere. Det dokumenteres i nyere undersøkelser at kvinner med BMI 27,3 og menn med BMI 27,8 har økt forekomst av høyt blodtrykk, diabetes og hjertesykdommer.

Fedme (30 - 35)

Din BMI indikerer at du har en helseskadelig overvekt. Dersom du over tid har en BMI over 30 har du økt risiko for å få sykdommer som diabetes II, høyt blodtrykk, hjerte- karsykdommer, søvnrelaterte lidelser, og belastningslidelser. Livvidde over 88cm for kvinner og over 100 cm for menn øker også risikoen ytterligere. Dersom vekten din er etablert på dette nivået, du har forsøkt flere ganger å redusere vekten din, og du har følgelidelser kan slankeoperasjon være noe for deg. Aleris kan tilby behandling i form av gastric sleeve operasjon.

Alvorlig fedme (35 - 40)

Din BMI indikerer at du har en alvorlig fedme. Dersom du over tid har en BMI 35- 39,9 har du betydelig økt risiko for å få sykdommer som diabetes II, høyt blodtrykk, hjerte- karsykdommer, søvnrelaterte lidelser, ufrivillig barnløshett og belastningslidelser. Ta kontakt med din lege. Overvektskirurgi kan være aktuelt for deg. Aleris tilbyr behandling i form av gastric bypass og og gastric sleeve operasjon. Les mer her. Kontakt oss i dag for en uforpliktende og gratis rådgivning om slankeoperasjon.

Svært alvorlig fedme (40 - -1)

Din BMI indikerer at du har en svært alvorlig fedme. Det er stor fare for at du er, eller kommer til å bli syk på grunn av din fedme. Du har betydelig økt risiko for diabetes II, høyt blodtrykk, hjerte- karsykdom som hjerteinfarkt og hjerneslag, søvnrelaterte lidelser, ufrivillig barnløshet og belastningslidelser. Det er også mange som har psykiske problemer knyttet til sin overvekt. Vi anbefaler at du kontakter din lege.
Aleris kan tilby behandling i form av gastric bypass eller gastric sleeve. Operasjon er et hjelpemiddel til å endre livsstil og få en varig, normal vekt. Kontakt oss i dag for en uforpliktende og gratis rådgivning om slankeoperasjon.

BMI er en av flere målemetoder for å gi en indikasjon på om et menneske er undervektige, normalvektige, overvektige, eller sykelig overvektig. Vår BMI-kalkulator kan gi deg indikasjoner på om du er undervektig, normalvektig eller overvektig.

På bakgrunn av ditt resultat vil vi komme med en anbefaling om slankeoperasjon kan være noe for deg. Har du spørsmål om overvektskirurgi kan du enkelt ta kontakt ved å fylle ut skjemaet på siden.

KMI er et av flere verktøy som kan brukes i vurderingen av hvem som kan kvalifiserers til slankeoperasjon. I tillegg til KMI er blant annet livvidde og overvektsrelatert sykdommer som diabetes 2, høyt blodtrykk og høye kolesterolverdier viktige faktorer som spiller inn i forhold til anbefalinger rundt slankeoperasjon.

KMI er et uttrykk for vekt sammenstilt med høyde, og regnes ut med en KMI-formel. KMI-formelen består av vekten i kg med kvadratet av høyden.

KMI-formel: KMI = Vekt(kg) (Høyde (m) x høyde (m))

For å regne ut din KMI trenger du:

– KMI-formel

– Din høyde

– Din vekt (kg)

Formelen regner ut et tall som viser balansen mellom høyde og vekt i kroppen din.

BMI-SKALA

BMI-skalaen er delt opp i en skala på syv kategorier.

Den første kategorien i BMI-skalaen er “Undervekt” og innebærer at man har en BMI under 18,5. Den andre kategorien i skalaen er “Normalvekt”. Det vil si at man har en BMI mellom 18,5-24,9. Videre, er den tredje kategorien i skalaen “Overvekt”. Da har man en BMI mellom 25-29,9. Den fjerde kategorien i skalaen er “Fedme”. Denne kategorien inndeles videre i grad 1, 2 og 3, og mennesker i denne kategorien har en BMI over 30.

Det er vist at høy KMI samsvarer med høy fettprosent hos de fleste enkeltpersoner, og KMI er vist å være et godt mål på grupper av personer. Noen mennesker kan ha en høy KMI uten at de har høy fettprosent. Dette gjelder særlig idrettsutøvere i styrkeidretter, som kan ha en stor fettfri masse som gir høy vekt, men samtidig normal fettprosent. De fleste mosjonister vil ikke falle inn under denne kategorien, og for de aller fleste, enten man trener mye eller lite, vil en KMI over 30 indikere økt sykdomsrisiko.