Slik får du tilgang til dine røntgenbilder

bilder_rontgen.jpg

Svaret på undersøkelsen vil bli sendt din henviser. Dette kan ta opptil en uke. Dersom du ønsker tilgang til bildene kan du få det på følgende to måter: