Slik får du tilgang til dine røntgenbilder

Svaret på undersøkelsen vil bli sendt din henviser. Dette kan ta opptil en uke. Dersom du ønsker tilgang til bildene kan du få det på følgende to måter: