Slik får du tilgang til dine røntgenbilder

Svaret på undersøkelsen vil bli sendt din henviser. Dersom du ønsker tilgang til bildene kan du få det på følgende to måter: