Skip to Content
Pasient og lege etter røntgen undersøkelse hos Aleris

Røntgen

Spør etter time på dagen!

Røntgen er en enkel og ufarlig undersøkelse som gir god detaljfremstilling av lunger og skjelett. Vi bruker røntgen mest ved enklere problemstillinger, som f. eks å fastslå om en pasient har lungebetennelse, eller for å sjekke mulige brudd.

Røntgen thorax

Lungeundersøkelse

Røntgen thorax gjøres dersom det er mistanke om sykdom i lungene, eller for å følge utviklingen av en lungesykdom over tid.


Hva er røntgen?

En røntgenundersøkelse er en ufarlig og enkel måte å undersøke lunger og skjelett på.

Røntgenstråler er kortbølget elektromagnetisk stråling, og en røntgenundersøkelse skjer ved at røntgenstråler sendes gjennom kroppen. Røntgenstrålene som sendes mot aktuelle deler av kroppen bremses i ulik grad av forskjellig vev, og dette gir kontrastforskjeller i bildene. Røntgenundersøkelse er spesielt egnet til å vurdere struktur i skjelett og lungevev med god oppløslighet.

Røntgenundersøkelse

Under en røntgenundersøkelse stiller du deg opp eller sitter slik at røntgenapparatet kan ta bilde av riktig del av kroppen din. For at klær ikke skal komme med på bildet, må du kle av deg på den kroppsdelen som skal undersøkes.

Selve bildet er tatt på et øyeblikk, og medfører ikke ubehag. Moderne røntgenapparater bruker digital teknikk, med detektorer som fanger opp røntgenstrålene og en datamaskin som bearbeider informasjonen. Bildene dukker opp på en skjerm etter noen få sekunder.

Ved undersøkelse av lunger og hjerte må lungene være fylt med luft for å få et best mulig resultat. Du må derfor holde pusten mens bildet tas, ellers kan bildet bli uklart.

Vanligvis kreves ingen forberedelser før en røntgenundersøkelse. Men vit at du alltid får grundig informasjon om eventuelle forberedelser før en røntgenundersøkelse hos Aleris

Ved hvilke avdelinger tilbys røntgenundersøkelse?

Røntgenundersøkelser utføres ved alle Aleris Røntgens avdelinger, bortsett fra Aleris Røntgen Tromsø.Vi utfører årlig mer enn 200.000 røntgenundersøkelser ved våre avdelinger, og vi bruker moderne, digitalt utstyr.

Pris røntgenundersøkelse 

Du kan se en fullstendig prisliste for røntgenundersøkelser her. Prisene gjelder for selvbetalende pasienter. Skal du ha refusjon fra det offentlige, betaler du kun egenandel.

Hvordan får jeg time til røntgenundersøkelse?

Alle som skal få utført en radiologisk undersøkelse må ha henvisning fra lege, kiropraktor eller manuellterapeut. Henvisningen må inneholde en begrunnelse for hvorfor det er ønskelig å utføre en røntgenundersøkelse, samt andre relevante opplysninger om din skade/sykdom, eller dine symptomer. Alle henvisninger gjelder, og Aleris trenger ikke være spesifisert i henvisningen.

Du booker time ved Aleris enkelt på nett. Ønsker du å bestille time per telefon, hjelper vi deg gjerne på 22 43 43 43

Hvor lang er ventetiden til røntgen?

Aleris er et privat sykehus og hos oss er det svært kort ventetid dersom du velger å betale for undersøkelsen selv.

Vi er samtidig en viktig samarbeidspartner med det offentlige helsevesenet, og har offentlige avtale med alle regionale helseforetak i Norge. Offentlige timer, valg av behandlingssted og ventetider kan du lese mer om her.

Når tar man røntgen?

I dag benyttes røntgen stort sett ved problemstillinger i lunger og skjelett, for eksempel for å fastslå om en pasient har lungebetennelse, ved mistanke om brudd etter skade eller for å se betennelsesforandringer i ledd.

Den vanligste røntgenundersøkelsen er røntgen thorax som avbilder lunger, lungesekk, hjerte, hovedpulsåren, midtre del av brystet og de benede delene av brystkassen.

Røntgen thorax brukes til å blant annet diagnostisere lungesykdommer, tuberkulose, kreft og forandringer i de benede delene av brystkassen. Røntgen tas også som ledd i oppfølging av lunge, fordi undersøkelsen gjør det mulig å følge utviklingen av en lungesykdom over tid.

Røntgen tas også ved mistanke om slitasje eller betennelsesforandringer samt mistanke om brudd.

Mange røntgenundersøkelser er nå erstattet av CT, ultralyd og MR, eller utføres som tilleggsundersøkelser for en best mulig kartlegging ved en rekke tilstander. 

Røntgen og graviditet

Røntgenundersøkelser i svangerskapet bør unngås, og det tas ikke røntgen av gravide med mindre det er absolutt nødvendig. Fosteret er følsomt for stråling gjennom hele graviditeten, spesielt i første trimester.

Av og til er det likevel nødvendig å ta røntgen av gravide. Det er viktig å understreke at ved små strålingsdoser vil ofte risikoen for foster være større dersom mors sykdom ikke blir korrekt diagnostisert, enn risikoen forbundet med selve røntgenundersøkelsen

Ifølge Statens strålevern kan du trygt amme barnet ditt etter en røntgenundersøkelse. Det er heller ikke slik at melken blir påvirket eller forringet av stråledosen fra undersøkelsen.

Du kan lese mer om røntgen og graviditet her.

Er røntgenstråling farlig?

Vanlige røntgenundersøkelser gir ingen helseskade. Samtidig er vi i Aleris svært bevisste på stråling. Ved røntgenundersøkelse gir vi derfor en svært liten stråledose til pasienten, men likevel nok til at undersøkelsen gir god bildekvalitet, slik at mulig sykdom kan påvises. På denne måten arbeider vi i tråd med internasjonale retningslinjer og god medisinsk praksis.

Vitenskapelige undersøkelser har ikke avdekket generell helserisiko ved vanlige røntgenundersøkelser.

Kan jeg ta røntgen privat uten henvisning?

Dette er det mange som spør oss om. Statens Strålevern krever henvisning for alle radiologiske undersøkelser, uansett om du betaler privat eller har en offentlig time. Denne kan du få hos din fastlege, spesialist eller andre som har rett til å henvise til radiologiske undersokelser. Alle henvisningsblanketter kan brukes - selv om det ikke står Aleris på henvisningen. Med Aleris Ekspresstime får du time på dagen, eller senest innen 48 timer. 


Her utfører vi røntgen-undersøkelser

Aleris Sykehus og Røntgen Frogner

Frederik Stangs gate 11-13
0264 Oslo

Tlf Sykehus 22 54 10 00

Tlf Røntgen 22 43 43 43

Aleris Røntgen Oslo City

Stenersgaten 1 A, 4. etg.
0050 Oslo

22 43 43 43

Aleris Røntgen Lillestrøm

Dampsagveien 2, 2. etg. i Romerike Helsebygg
2000 Lillestrøm

22 43 43 43

Aleris Røntgen Sarpsborg

Glomveien 6
1710 Sarpsborg

22 43 43 43

Aleris Røntgen Gjøvik

Niels Ødegaardsgate 4 A
2815 Gjøvik

22 43 43 43

Aleris Røntgen Porsgrunn

C.E. Berg Hanssensgt. 26, 2. etg
3916 Porsgrunn

22 43 43 43

Aleris Sykehus og Røntgen Agder

Senterveien 32
4790 Lillesand

Tlf Sykehus 38 04 99 20

Tlf Røntgen 22 43 43 43

Aleris Røntgen Stavanger

Børehaugen 1, 1. etg.
4006 Stavanger

22 43 43 43

Aleris Røntgen Bergen

Kaigt 5 Bergen Storsenter, 5 etg.
5015 Bergen

22 43 43 43

Aleris Sykehus og Røntgen Ålesund

Sundgata 12
6003 Ålesund

Tlf Sykehus 70 10 00 10

Tlf Røntgen 22 43 43 43

Aleris Sykehus og Røntgen Solsiden Trondheim

Innherredsveien 7D, 4. etg. Inngang fra Kirkegata
7014 Trondheim

Tlf Sykehus 73 87 20 00

Tlf Røntgen 22 43 43 43

Aleris Røntgen Bodø

Tollbugata 10 1. etg.
8006 Bodø

22 43 43 43

Aleris Sykehus og Røntgen Tromsø

Sjøgata 31-33
9008 Tromsø

Tlf Sykehus 77 66 21 30

Tlf Røntgen 22 43 43 43


Beata Gajdzik Radiolog

Oslo

Les mer

Back to top