Forberedelser MR genitalia mann

Du må ikke spise 5 timer før undersøkelsen. Du kan drikke moderate mengder med vann. Mer informasjon vil bli gitt på avdelingen.