Forberedelser

Visse radiologiske undersøkelser krever spesielle forberedelser, for eksempel at du skal møte fastende. Dersom din undersøkelse krever forberedelser, vil du få beskjed om dette når du bestiller time, og i innkallingsbrevet som bekrefter timebestillingen.

Bakgrunn-med-logo_liten.jpg