Henvisningsskjema og Aleris-guiden

Henvisningsskjema

Klikk her for henvisningsskjema for alle avdelinger 

(Husk å krysse av for ønsket avdeling)

Alle henvisninger uansett avdeling kan lastes opp på timebooking eller sendes til:
Aleris Røntgen
Postboks 73
2001 Lillestrøm

Offentlige ventetider ved Aleris' avdelinger

Klikk her for oversikt over offentlige ventetider

Våre dyktige fagfolk gir deg trygg og sikker hjelp. Vi legger vekt på at våre pasienter skal få god informasjon og undersøkelser av høy faglig kvalitet. Har du synspunkter, innspill og forslag til forbedringer? Kontakt oss på rontgen.post@aleris.no

Henvisningsskjema fra andre røntgenaktører eller universalblankett fra journalsystemet ditt kan også benyttes hos oss.

Aleris-guiden

Aleris-guiden er ment som en rettledning til henvisere om riktig bruk av bildediagnostikk. Guiden er ikke fullstendig med tanke på alle klinisk problemstillinger.

I henvisningen er det viktig å anføre klinisk problemstilling og relevante opplysninger for øvrig som for eksempel tidligere operativt inngrep, opplysninger om eventuelt traume, infeksjonsparametre.

Funn ved bildediagnostikk må alltid sees i sammenheng med klinisk problemstilling.

Spesielt gjelder dette MR som er svært sensitiv for å påvise patologi som ikke nødvendigvis har klinisk betydning.

Guiden er et hjelpemiddel, og man trenger ikke å bekymre seg om undersøkelsemetode er riktig valgt da en eventuell endring alltid vil vurderes ved prioritering av henvisningen hos oss.

Riktig forhåndsvalg forenkler logistikk og kan korte ventetid. Alle henvisninger som Aleris Røntgen mottar vil bli prioritert etter antatt alvorlighetsgrad, og ved spesiell hast ber vi om at henvisende lege kontakter oss direkte.

Husk at pasienter som skal ha intravenøs kontrast, må vi ha opplysning om s-kreatin / GFR i følgende tilfeller: Alle pasienter over 70 år. Og hos pasienter med kjent diabetes, nyresvikt, hjertesvikt, urinsyregikt, hypertensjon, hjerte-opererte, nyre-opererte.

Velg kroppsdel for å lese mer om anbefalte bildeundersøkelser i denne regionen:

Elektronisk overføring av svar (EDI)

Aleris Røntgen tilbyr elektronisk overføring av røntgensvar via Norsk Helsenett. Hvis du ønsker å bli koblet opp for EDI, skriv ut og fyll inn dette skjemaet og send til oss: e-post: edi.rontgen@aleris.no eller faks nr: 67 21 09 00   

Har du spørsmål angående vårt tilbud?

Kontakt gjerne Key Account Manager i din region:

Region Midt og Nord:
Ola Jakob Bomo
957 69 147
ola.bomo@aleris.no

Region Vest: 
Nathalie Ellingsen
454 47 028
nathalie.ellingsen@aleris.no

Region Sørøst:
Alfred Rostad
934 58 431 
alfred.rostad@aleris.no