Aleris-guiden: Sirkulasjonssystemet

INTRACRANIELLE ARTERIER

 

CT angiografi (med kontrast)

 • Kan brukes i stedet for MR angio ved spørsmål om stenoser/aneurismer på intracerebrale kar

MR angiografi (uten kontrast)

 • Stenose/okklusjon av intracerebrale kar
 • Utelukke aneurisme basale intracerebrale kar

 

HALSKAR

 

Ultralyd med duplex doppler tenikk

 • Stenoser ved art. carotis communis/bifurcaturen
 • Bedømning av iintimatykkelse i carotis

NB: Et fåtall avdelinger utfører dette

CT angiografi (med kontrast)

 • Brukes ved usikre funn ved MR angiografi
 • Disseksjon i precerebrale kar

MR angiografi (uten kontrast)

 • Stenose i de precerebrale kar
 • Stenoser ved avgang fra arcus aorta

 

SUBCLAVIA/AXILLARIS

 

Ultralyd

 • Ingen indikasjon

CT angiografi (med kontrast)

 • Stenoser
 • Scalenus

MR angiografi (uten kontrast)

 • Stenoser
 • Scalenus

 

AORTA

 

Ultralyd

 • Screening for abdominalt aortaaneurisme
 • Kontroll av kjent aneurisme

CT angiografi (med kontrast)

 • Utredning og kontroll av aneurisme i thoracal og abdominalaorta
 • Disseksjon

MR angiografi (med kontrast)

 • Aneurisme i thoracalaorta
 • Kontroll av aneurisme i thoracalaorta
 • Disseksjon

 

NYREARTERIER

 

CT angiografi (med kontrast)

 • Nyrearteriestenose
 • Fibromuskulær dysplasi

MR angiografi (med kontrast)

 • Samme indikasjon som CT angiografi. MR er foretrukket, spesielt hos yngre pasienter

 

UNDEREKSTREMITETER

 

MR  angiografi (med kontrast)

 • Claudicatio intermittens

 

VENER

 

Røntgen venografi

 • Sykehus, gjøres ikke på instituttene

Ultralyd

 • Trombose i vena poplitea og vena femoralis

NB: Leggvener blir ikke adekvat undersøkt med ultralyd.

CT angiografi (med kontrast)

 • Bekkenvenetrombose

MR angiografi

 • Sinusvenetrombose. Med kontrast anbefales.